Radnice se proti nařčení opozičních sociálních demokratů brání. Ostře protestuje i auditorská firma.


„Personální úspory nebyly hlavním záměrem auditu, tím bylo odstranění nepohodlných lidí,“ je přesvědčen bývalý starosta Jeseníku, předseda okresní organizace ČSSD a poslanec Jiří Krátký. S prosbou o pomoc se na něj obrátilo několik zaměstnanců radnice. O jejich bytí a nebytí totiž rozhodují pouze radní. Zastupitelé dostali výsledek auditu na mimořádném jednání pouze na vědomí. „Byla to fraška, nic jsme nemohli ovlivnit,“ zlobí se zastupitel Karol Chwistek (ČSSD).

Jesenická ČSSD proti závěru auditu protestuje. „Úspoře se nebráníme, ale jednatřicet lidí je moc. Audit není objektivní. Za dva měsíce nejde posoudit práci sto šedesáti lidí a vydat zprávu, kterou v detailu nikdo neviděl, a to pod záminkou, že v ní jsou osobní údaje,“ řekl Chwistek. Obává se, že propuštění zaměstnanci půjdou do soudních sporů s městem, a pro Jeseník z toho poplynou další následky. Spolu s kolegy sepsal Chwistek prohlášení, ve kterém vyzývá radnici k nápravě současného stavu. „Nemůžeme přijmout způsob, jakým vedení města přistoupilo k auditu. Zásah do výkonu samosprávy a státní správy, kterou si stát u města platí, je nepromyšlený, nekoncepční a poškozuje zájmy a práva občanů. Navíc ohrožuje čerpání peněz z evropských fondů,“ píší ve svém prohlášení jeseničtí sociální demokraté.

Po vedení města požadují zveřejnění materiálu, v němž auditorská firma hodnotí práci úředníků a zdůvodňuje, proč jsou pro svou pozici nevhodní. Zastupitelé totiž dostali jen strohou verzi, která navrhuje úspory na jednotlivých odborech.

„Je to diletantské. Ubírají lidi na odboru životního prostředí, přitom obce mají začít s budováním kanalizace a všechna řízení kolem stavby řeší právě tento odbor. Úředníkům z odboru investic se podařilo pro Jeseník získat z fondů Evropské unie přes čtyři sta milionů korun. Nevědí, kam dřív skočit, a nyní mají být sloučeni s odborem majetku a výstavby a ještě mají pracovníci odcházet. Propouštět se má i na odboru sociálních věcí, kde jsou úředníci zavaleni prací. To je holý nesmysl,“ zlobí se Krátký. Vedení města se proti nařčením, že audit a s ním spojené změny na městském úřadu jsou politickým krokem, brání. „To považuji za směšné. Mám dojem, že celou věc politizuje ČSSD,“ prohlásil starosta Jeseníku Petr Procházka (ODS). Audit podle něj jen prokázal to, co si myslel už při svém nástupu na radnici, tedy že je na městském úřadu příliš mnoho zaměstnanců. O tom, že by do auditu jakkoli někdo z vedení města zasahoval, nemůže být podle něj řeč.

Pod tato slova se podepisuje i vedoucí projektu Helena Mitwallyová z auditorské společnost BNV Consulting. „Nenecháme se nikým zmanipulovat. Je nám jedno, kdo v jaké straně je. Při práci postupujeme objektivně. Nikdo nám dopředu nevytipovává pracovníky, kteří by měli odejít. Vedení města nás žádným způsobem neovlivňovalo, dokonce nás prosilo o objektivní pohled,“ sdělila Mitwallyová.