Socha antického boha Merkura se nachází na ostrůvku u nové výpravní budovy. I když stojí na viditelném místě, přesto je tak trochu utajená. Výhled na ni z hlavní silnice zakrývají reklamní plachty.

Skulptura byla původně součástí kamenné kašny na náměstí u radnice. Kašnu za osmnáct set zlatých dokončil v roce 1793 Mathias Hans Fischer, kamenický mistr z Boskovic. Nádrž stávala pod morovým sloupem zhruba naproti budově dnešní Akademie Jana Amose Komenského.

„Kašna se na zimu obednila dřevěnou konstrukcí se stříškou. Aby odolala mrazům, bývala nádrž naplňována hnojem,“ popsal v publikaci Historické toulky Šumperskem její autor Drahomír Polách.

Přivítá cestovatele i obchodníky

V souvislosti se stavbou nové radnice v roce 1911 byla kašna odstraněna. Socha byla uložena na různých místech a nebylo pro ni využití. Na autobusové nádraží se dostala v souvislosti se záměrem architekta doplnit prostor o umělecké dílo.

„Merkur byl mimo jiné patronem obchodu, zisku a cestování, proto došlo k jeho ‚uplatnění‘ v prostoru rekonstruovaného přednádraží. Bude tak vítat nejen projíždějící cestovatele, ale i obchodníky na hlavní trase – bráně do Jeseníků,“ objasnila mluvčí města Šumperka Soňa Singerová.

Po kompletním zrestaurování

Před umístěním na Jesenickou ulici prošla socha kompletním restaurováním. Restaurátor na ni doplnil poškozené části, chybějící paži, provedl scelující retuš, doplnil části soklu a vyrobil kopii zlaté hole. Tento atribut je ostatně jedinou kopií na celém díle, socha samotná je originál.

Výstavba autobusového nádraží a parkoviště v prostoru přednádraží je prakticky u konce. Poslední dokončovací práce a testy má stavební firma stihnout do konce roku. První autobus z nového nádraží vyjede v pondělí 18. ledna 2021.

„Všem občanům města a cestujícím děkuji za trpělivost. Náhradní autobusové nádraží je zátěží pro cestující i okolní dopravu. Proto jsem velmi rád, že se z provizoria můžeme po roce vrátit zpět. I přes omezení spojená s epidemií se nám podařilo splnit původní plán a dokončit rekonstrukci autobusového nádraží včetně stavby parkoviště a cyklověže ještě v roce 2020,“ řekl starosta Šumperka Tomáš Spurný.

Autobusové nádraží s řadou novinek

Na autobusovém nádraží se nachází řada novinek a moderních technologií. Na přístřešcích nad nástupišti byla jako na první veřejné stavbě v Šumperku použita takzvaná zelená střecha.

„Do projektu byly přidány smart funkcionality. Cestující budou mít k dispozici Wi-Fi připojení, které bude součástí bezplatné městské sítě Wi-Fi hotspotů. Mobiliář doplní chytré lavičky, nástupiště osvětlují chytré lampy, které reagují na pohyb. Chybět nebude ani sofistikovaný informační systém pro cestující, “ vyjmenoval místostarosta města Jakub Jirgl.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel také prostor u vlakového nádraží. Vzniklo zde nové veřejné parkoviště pro osobní automobily, cyklověž pro 118 kol a odstavná plocha pro autobusy. Nový povrch získala i Jesenická ulice, která oblast protíná.

Investory výstavby přestupního terminálu je město Šumperk ve spolupráci se společností ČSAD Ostrava ze skupiny OSTRA. Společnost ČSAD Ostrava financovala novou výpravní budovu.