Na pláni na konci postřelmovského obchvatu odstranily v minulých dnech žluté bagry a další stroje náletový lesík z mladých stromků a keřů. Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic potvrdil, že u budoucího obchvatu Bludova aktuálně běží práce na přípravu staveniště.

„Jedná se o skrývku ornice v celé trase, vybudování vytyčovací sítě (geodetických pevných bodů), kácení dřevin a archeologický průzkum,“ přiblížil.

Na výstavbu obchvatu Bludova má Ředitelství silnic a dálnic od poloviny letošního srpna pravomocné stavební povolení.

„Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, konkrétně běží lhůta pro podání nabídek uchazečů. Nelze přesně určit, kdy bude výběrové řízení ukončeno. V ideálním případě bude stavba zahájena nejpozději do konce prvního pololetí příštího roku,“ dodal Miroslav Mazal.

Pět a půl kilometru dlouhý obchvat Bludova má odvést tranzitní dopravu ze stejnojmenné vesnice a problematického úseku na Bludovském kopci, kde se stala řada smrtelných nehod. Trasa bude začínat mimoúrovňovou křižovatkou mezi Postřelmovem a Bludovem a povede severozápadně od Sudkova a Dolních Studének. Na úrovni šumperské čistírny odpadních vod čtyřproudová silnice skončí. Auta odtud budou ke kruhovému objezdu u hřbitova pokračovat po více než kilometrovém přivaděči. Stavba vede náročným územím. Obchvat musí překonat železniční trať, řeky Morava a Desná či silnici z Bludova do Sudkova.