Dvě nezávislé firmy, jedna pražská a jedna olomoucká, budou zpracovávat statický posudek krytého bazénu v Zábřehu. Měly by odpovědět na v dané chvíli nejpalčivější otázku – zda jsou nosné konstrukce bazénové haly a k ní přiléhajících částí, tedy šaten, umýváren a technologie, natolik narušené, aby ohrožovaly zdraví a životy návštěvníků bazénu.

O uzavření bazénu rozhodli radní 16. května poté, co si vyžádali zprávu o stavu objektu. Vyplynul z ní havarijní stav nosných konstrukcí a tlakových nádob na ohřev vody. Právě posudek stavu tlakových nádob, který nechal zpracovat vedoucí Plaveckého areálu Zábřeh Svatoslav Valenta, byl tou pověstnou poslední kapkou, která rozhodla o uzavření.

„Statický posudek zadáme dvěma firmám proto, že chceme mít alespoň dva nezávislé názory na stav objektu a také doporučení, jak dál postupovat,“ řekl starosta města Zdeněk Kolář (ODS). Ve hře jsou podle jeho slov dvě varianty.

Pokud statikové rozhodnou, že konstrukce opravdu ohrožuje bezpečnost návštěvníků, zůstane bazén zavřený a město bude urychleně připravovat rekonstrukci. Její studie je hotová už od podzimu, potíž je v tom, že potřebné desítky milionů město nemá. Proto také rekonstrukce ještě nezačala. „Museli bychom shánět peníze z jiných zdrojů,“ vysvětlil Kolář.

Pokud se ukáže, že stav není havarijní, radní očekávají návrhy takových oprav, které by zaručily bezpečný provoz na pět až sedm let. Chtějí jasně definovat lhůtu, v níž musí radikální rekonstrukce začít.

„Zároveň by pak následovalo posouzení stavu technologie, tepelných a technických vlastností obvodového pláště a střechy a zpracování návrhu na zajištění jejich životnosti opět na pět až sedm let,“ informoval mluvčí radnice Milan Kratochvíl.

Krytý bazén byl postaven v sedmdesátých letech a od té doby neprodělal žádnou větší opravu.