Piotr Pawel Niewiadomski byl členem Společnosti Božského Spasitele – salvatoriánů. Kněz původem z Polska působil více než dvacet let v České republice. Od prosince do roku 2014 byl farářem v Javorníku a administrátorem v Uhelné, Vlčicích, Travné a Zálesí. Od roku 2015 byl administrátorem farnosti Travná, v Javorníku působil jako výpomocný duchovní.

Kněz František Lízna
Zemřel kněz František Lízna, duchovní ve Vyšehorkách

Piotr Pawel Niewiadomski se narodil 15. června 1950 ve městě Pleszew ve Velkopolském vojvodství. Vstoupil do kongregace salvatoriánů. Řeholní sliby složil v září 1975. Na kněze byl vysvěcen v červnu 1981 v Trzebnici u Vratislavi. Polovinu svého kněžského života sloužil právě v česko-polském pohraničí na Jesenicku.

Děkovná mše svaté za dar jeho života bude sloužena 17. března ve 14 .00 hodin ve hřbitovní kapli v Gorzowie Wielkopolskim, městě na severozápadě Polska.

Během několika dní se jedná o úmrtí už druhého kněze, který působil na Šumpersku a Jesenicku. Ve čtvrtek 4. března zemřel bývalý politický vězeň, výrazná církevní osobnost a dlouholetý kněz ve Vyšehorkách u Mohelnice František Lízna.