V Rapotíně funguje v areálu bývalých skláren už třetím rokem bioplynová stanice. Nově je zde v provozu technologie membránové separace. Ta umožňuje za nízkých nákladů vyrobit z bioplynu biometan.

„Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem vtláčet přímo do plynárenské distribuční soustavy,“ sdělil Martin Vrtiška, obchodní ředitel firmy EFG, která technologii v Rapotíně provozuje.

Pro výrobu bioplynu lze použít nejrůznější biologicky rozložitelné odpady, jako jsou odpady z potravinářských provozů, kaly z čistíren odpadních vod či rostlinné zbytky, které lidé odkládají do hnědých kontejnerů.

„Hlavním artiklem, ze kterého vyrábíme energii, jsou bioodpady. S materiálem, který se energeticky vytěží, chceme dál pracovat tak, aby se dal využít jako palivo, hnojivo či část paliv do auta,“ řekl člen představenstva firmy EFG Petr Štěrba.

Ilustrační foto
Tipy na víkend 26. a 27. října? Vzhůru za strašidly či na výlov

Palivo budoucnosti

O biometanu se často hovoří jako o palivu budoucnosti. Má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu. Jeho velkou výhodou oproti jiným druhům obnovitelné energie je, že je možné jej uložit.

„Akumulační příležitosti biometanu se výborně doplňují s větrnými a solárními elektrárnami. Tím, jak velký potenciál v Česku biometan má, roste i snadno využitelný potenciál větrných a fotovoltaických elektráren,” řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Za rok se má v Rapotíně biometanu vyrobit 1,3 milionu kubických metrů, což představuje snížení emisí oxidu uhličitého o 57 tun. Podle výkonné ředitelky Českého plynárenského svazu Lenky Kovačovské může podíl biometanu dosáhnout do třiceti let až deseti procent z celkové spotřeby zemního plynu v Česku.

„Velkou výhodou je, že produkce biometanu je kontinuální a není závislá na počasí. Biometan je svým složením identický se zemním plynem, tudíž vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan. Plynové kotle, vařiče či auta na stlačený zemní plyn budou na biometan bezproblémově fungovat, a to bez nutnosti jakýchkoli úprav technologií nebo jiných investic,“ uzavřela.

Ilustrační foto
Venkov se hlásí o superrychlý internet