Pro příchozí byl připravený jarmark s ochutnávkami, prohlídky závodu i kulturní program. Tématem letošního ročníku byly kroupy, potažmo zrní jako hodnotný základ stravy a ptáci jako ukazatel čistoty krajiny. S tím souvisí i nový vizuální styl staroměstské firmy, který připomíná rozkvetlou krajinu.

„Chceme lidem ukázat, že nákupem biopotravin podporují pestrou přírodu. Na ekologických polích se uměle nehnojí, nestříká se chemie. Je tam mnohem více motýlů, ptáků, pestrého života,“ objasnila Barbora Hernychová z firmy Pro-bio.

S problémy jako je sucho či eroze půdy se v posledních letech dostává do veřejného prostoru problematika zemědělského hospodaření. Ekologické zemědělství je jedna z cest, jak půdu udržet zdravou. Vyžaduje však více přemýšlení, mechanizace či ruční práce, což je nákladnější.

„Lidé argumentují, že biopotraviny jsou drahé. V ceně biopotravin je však zohledněna péče o půdu, krajinu a vodu. Extrémně levné průmyslové potraviny působí škody, na které naše generace a ty po nás budou muset vynakládat obrovské peníze. Tyto externality nejsou v ceně běžných potravin zahrnuté,“ sdělila Barbora Hernychová.

„Za biopotraviny zaplatíte o trochu víc, ale zaplatíte za to, že vaše děti budou mít zdravější vodu a půdu, uvidí motýly, včely nebo brouky,“ uzavřela.