Odpůrci chystané papírny firmy Wanemi, kteří o referendum usilovali, jsou ale přesvědčeni, že smlouva je kvůli několika pochybením neplatná, a budou se nadále snažit, aby se z ní město vyvázalo. Podali na to určovací žalobu a připravují také ústavní stížnost proti soudnímu rozhodnutí o referendu.

„Tvrdit, že referendum je uzavřená věc, to je účelové matení občanů,“ uvedl mluvčí přípravného výboru referenda Pavel Trhal. Podle jeho slov jsou k dispozici už tři právní rozbory, které konstatují, že smlouva s firmou Wanemi z října 2006 je neplatná. Z toho podle Trhala vyplývá, že město nemusí být smlouvou vázáno a že požadavek na referendum je legitimní.

Dvanáct zastupitelů (Vladimír Caska, Zdeněk David, Petr Hrůza, Petra Kubalíková, Zdeněk Kunrt, Martin Paclík, Josef Půček, Lubomír Sommer, Ivana Strouhalová, Petr Šebesta, Aleš Valnoha a Pavel Zubík), kteří hlasovali proti referendu, vydalo teď prohlášení, v němž upozorňují, že soud potvrdil jejich názor. Ohrazují se také proti kampani, v níž byli obviňováni z opovrhování hlasy voličů.

Připomínají, že soud se s nimi shodl i v tom, jaké důsledky by pro město mohlo mít rozhodnutí neprodat pozemky. „Nejenže by město Zábřeh muselo zaplatit smluvní pokutu a náhradu škody, ale ani tak by se nezbavilo závazku pozemky firmě Wanemi prodat,“ uvádí se v prohlášení, které podepsali zastupitelé napříč politickým spektrem.

„Rozhodnutím soudu považujeme celou záležitost ohledně místního referenda za uzavřenou. Je nejvyšší čas, aby se město začalo chovat k firmě Wanemi jako ke smluvnímu partnerovi a jednat s ní o uzavření dodatků k platné smlouvě, které by investora zavázaly mimo jiné k minimalizaci dopadů projektu na životní prostředí,“ napsala dvanáctka zastupitelů.

„Výzva k uzavírání smluvních dodatků svědčí o tom, že autoři prohlášení o nezákonnosti smlouvy vědí a chtějí ji legalizovat – opět bez toho, že by občané do toho měli co mluvit,“ řekl Pavel Trhal.

„Jsme přesvědčeni, že skupina našich odpůrců se snaží občany vmanipulovat do role stafáže svých extrémních názorů, kdy končí vzájemná komunikace a poplašnými hesly se útočí na city spoluobčanů,“ uvedli zástupci firmy Wanemi v komentáři v městském zpravodaji.

Prohlášení zastupitelů města Zábřeha II

Ve středu 9. října 2008 zastupitelstvo města schválilo usnesení, v němž nesouhlasilo s vyhlášením místního referenda k prodeji městských pozemků společnosti Wanemi CZ. Přípravný výbor pro účely místního referenda se vyhlášení referenda následně domáhal soudní cestou, a to prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Někteří zastupitelé se stali terčem nátlakové kampaně, v níž byli obviňováni zejména z opovrhování hlasy voličů či nezákonného jednání. K prosazení svých cílů svolal přípravný výbor na státní svátek 17. listopadu také demonstraci občanů. Zde řečníci opět osočovali některé radní a zastupitele.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě z 20. listopadu 2008 byl ale návrh vyhlášení místního referenda zamítnut a soud dospěl k závěru, že „Město Zábřeh od smlouvy ze dne 12. 10. 2006 odstoupit nemůže.“ Soud rovněž dospěl k závěru: „…že vyhlášení místního referenda k nastolené otázce by bylo v rozporu s § 7 písm. d) zákona o místním referendu, když by mohlo zavázat orgány obce k protiprávnímu jednání.“ Krajský soud tak dal jednoznačně najevo, že zastupitelé hlasující proti vyhlášení referenda postupovali zcela v souladu se zákony a za neoprávněný naopak označil návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda.

Za pozornost stojí nejen usnesení, ale i komentář krajského soudu. Ten mimo jiné v souladu s naším míněním uvádí, jaký by byl dopad případného negativního výsledku navrhovaného místního referenda: „Nejen, že by Město Zábřeh bylo povinno zaplatit smluvní pokutu a náhradu škody (což si všichni účastníci řízení i uvědomují), ale ani tak by se nezbavilo svého závazku pozemky Wanemi CZ a.s. za podmínek dohodnutých smlouvou z 12. 10. 2006 prodat.“ Soud rovněž potvrdil náš názor, že zamítnutím prodeje pozemků firmě Wanemi na základě rozhodnutí referenda by nastala pro jakékoli partnery města nejistota vyplývající z nedodržování uzavřených smluvních závazků města.

Rozhodnutím soudu považujeme celou záležitost ohledně místního referenda za uzavřenou. Je nejvyšší čas, aby se město začalo chovat k firmě Wanemi jako ke smluvnímu partnerovi. Je nejvyšší čas jednat, a to v zájmu města a jeho občanů, s firmou Wanemi o uzavření dodatků k platné smlouvě, které by investora zavázaly mimo jiné k minimalizaci dopadů projektu na životní prostředí, důslednému monitoringu ovzduší a k podpoře projektů směřujících k rozvoji společenského života ve městě.

V Zábřehu dne 8. 12. 2008

Ing. Vladimír Caska, PhDr. Zdeněk David, Petr Hrůza, Petra Kubalíková, Ing. Zdeněk Kunrt, Mgr. Martin Paclík, MVDr. Josef Půček, Lubomír Sommer, MUDr. Ivana Strouhalová, MVDr. Petr Šebesta, Mgr. Aleš Valnoha, Mgr. Pavel Zubík