Rekonstrukce průtahu Bludova za necelých osmnáct milionů korun bez DPH oficiálně skončí v pátek 30. října.

„Kompletní obnova povrchu silnice I/44 zahrnovala i výměnu krytové vrstvy navazující komunikace I/11 v místě křižovatky pod místním zámkem. V rámci plánovaného harmonogramu byly rovněž vyčištěny příkopy, zpevněny krajnice, obnoveno dopravní značení a revitalizovány autobusové zálivy,“ informoval Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

ŘSD nechalo v letošním roce opravit silnici I/44 v celkem pěti úsecích: na severní straně Červenohorského sedla, dále průtah Rapotínem, průtah Bludovem, obchvat Postřelmova a úsek mezi Květínem a Mohelnicí. Celkové náklady na všechny akce přesahují tři sta milionů korun.

Silnice I/44 je nejdůležitější komunikací Šumperska a Jesenicka. Spojuje hlavní města obou okresů a celý region s centrem Olomouckého kraje. Na nejvytíženějších úsecích jí denně projede přes sedmnáct tisíc vozidel.