Ochráncům přírody se během několika měsíců nejen podařilo sehnat finanční prostředky, ale trasu také vyznačit informačními tabulemi a doplnit ji o odpočinková místa. Snaží se tak propagovat přírodní zajímavosti, které se v okolí Bludova nachází.

„Díky podpoře Českého svazu ochránců přírody, sponzorů, členů naší organizace a mnoha nadšených dobrovolníků se nám podařilo zbudovat stezku, která odkrývá přírodní krásy a bohatství, o kterých neví ani mnoho místních lidí,“ řekl k projektu předseda základní organizace ČSOP v Bludově Milan Klimeš. Nápad vybudovat stezku získal podporu i u místního obecního úřadu.

Zároveň se podařilo pro spolupráci získat i žáky místní základní školy.
„Dosud byl Bludov znám především jako lázeňská obec. Nyní se může pyšnit i tím, že má na svém území vzácnou faunu i flóru a stezku, která po těchto krásách dokáže zájemce provést,“ uvedl starosta Bludova Pavel Ston (ODS).

Naučná stezka představuje okruh v délce čtyř a půl kilometru. Trasa začíná a také končí na parkovišti u zdejšího zámku. Po průchodu parkem a Grynglí vede naučná stezka Františkovou alejí k Bludovské stráni. Tou pokračuje souběžně se zelenou turistickou značkou až k vlakovému nádraží, odkud vede náročnějším terénem nahoru nad stráň a dále podél mezičky do Drážníku.

Je možné také vystoupit na nejvyšší bod v okolí, kopec Brusnou (364 metrů nad mořem), odkud je nádherný výhled do krajiny. Z Drážníku vede trasa stezky ke křižovatce u Panny Marie a dále kolem trafostanice a fotbalových hřišť zámeckým parkem zpět na parkoviště.
Na trase naučné stezky jsou osazeny tři tabule se základními informacemi a sedm panelů s informacemi o květeně, geologii a historii Bludova.