„Možnost protipovodňových opatření jsme řešili asi deset let po povodni. Obcházeli se tehdy lidé a kolem patnácti, dvaceti nám nedalo souhlas, takže projekt padl. Bohužel tu už hráz mohla být a pak lidé, kteří ji nechtěli, tu každé jaro chodí s baterkami, když v horách taje, aby jim voda náhodou něco neudělala,“ poznamenal starosta Bohdíkova Petr Janků.Starosta Bohdíkova Petr Janků.Starosta Bohdíkova Petr Janků.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Bohdíkov má za sebou náročnou rekonstrukci a dostavbu obecního úřadu. Jaké další investice plánujete?

Podali jsme žádost o dotaci na vybudování přechodu a chodníku u pohostinství u Sepla. Je to nebezpečné místo, auta tam nejezdí padesát, i když by měla. Vznikne tam přechod a chodník z Bohdíkova do Raškova. Tuto akci zrealizujeme i bez podpory dotace. Budeme doplňovat kanalizaci pro čtyři rodinné domy, zpracováváme i projekt na rozšíření kanalizace v obci. Plus místní komunikace, ty opravujeme každý rok, letos máme požádáno o dotace na čtyři úseky. Teď jsme vybírali kompostéry a štěpkovač. Na jejich pořízení máme již přiklepnutou dotaci, řešili jsme výběrové řízení, dodávku očekáváme do dvou měsíců.

Obec Bohdíkov. Obecní úřad.
V Bohdíkově si na úřadě lidé mohou vyřídit poštu a zaskočit i do knihovny

Obec má novou hasičskou zbrojnici, můžete ji přiblížit?

Otevírali jsme ji loni v září. Bývala to obecní budova, školka. Dlouhé roky ležela ladem, zároveň jsme řešili problém, že hasiči neměli dostatečné prostory ke své činnosti. Sbor dobrovolných hasičů Raškov, z jejichž členů je jednota složena, má budovu ve svém vlastnictví, ale neměl tam místo. Nebyly tam sprchy, když chlapi přišli ze zásahu, neměli si kde usušit věci, zázemí bylo strašně malé. Rozhodli jsme proto bývalou školku přestavět na hasičskou zbrojnici, aby odpovídala potřebným parametrům, do budoucna i novému autu. Je tam nyní klubovna, denní místnost, posilovna, zázemí, kuchyňka, velitel má svou kancelář. Také tady jsme obdrželi částečnou dotaci z ministerstva vnitra a realizace trvala rok.

V roce 2020 jsme revitalizovali v obci veřejné osvětlení. Svítidla jsme vyměnili za ledková, vyměnily se rozvaděče a doplnili jsme novou řadu osvětlení na cestu, která spojkou mezi místními částmi Raškovem Vsí a Raškovem Dvorem. Ta nebyla osvětlena, už roky jsme se o to snažili a v rámci tohoto projektu jsme to udělali. Opět dotace, tentokráte z ministerstva průmyslu a obchodu.

Pod Bohdíkov spadá i velká část Alojzova. Neuvažujete podél tamní frekventované silnice o vybudování chodníku?

Máme společný projekt s Rudou nad Moravou, smíšenou stezku mezi Bohdíkovem a Rudou. Začínala by u železničního přejezdu pod Bohdíkovem, vedla by směrem od nás po levé straně silnice po celé délce až do Rudy. Je zpracovaná studie, kterou jsme obě obce dělaly společně. Obcházíme majitele pozemků, jestli dají předběžný souhlas. Už nám zbývají asi jen dva. S výstavbou stezky do soukromých pozemků zasáhneme. Až budeme mít dojednané všechny souhlasy, zadáme projekt. Začít s pracemi by se mohlo v letech 2024, 2025.

Obec Ruda nad Moravou.
V Rudě chtějí zvelebit koupaliště, plánují i cyklostezku do Bohdíkova

Jaká situace je v Bohdíkově se školkou a školou?

Školu tu máme jednu v Bohdíkově, je malotřídní pro první stupeň (první až pátá třída) a chodí do ní kolem šedesáti dětí. A máme dvě školky, kde jedna je v Bohdíkově a druhá v Raškově. Do každé dochází kolem pětadvaceti dětí. V roce 2018 jsme otevírali novou tělocvičnu, kterou jsme přistavovali ke škole. Hodně chyběla a dlouho jsme o ni usilovali. Na její vybudování  jsme získali dotaci od ministerstva školství. Je plně využívaná celý týden, v odpoledních hodinách tam působí zájmové kroužky, chodí tam tenisté, fotbalisté, hraje se tam badminton, koná se v ní cvičení pro děti i dospělé. Při škole působí také Komunitní škola, která nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity obyvatelům Bohdíkova i okolí.

Kam tu chodí děti na druhý stupeň?

Mají možnost do Rudy nebo Hanušovic, ale Hanušovice nevyužívají prakticky vůbec. Když jsem já chodil do školy, automaticky se na druhý stupeň chodívalo do Hanušovic, ale teď je řadu let hlavní Ruda nebo i Šumperk. Pro rodiče, kteří jezdí do práce do Šumperka, je jednodušší vzít s sebou i děti.

Některé děti prý sváží do Bohdíkova z Hanušovic autobus…

Dětmi z Hanušovic doplňujeme školku, hodně jich jezdí do školky do Raškova. Žáků k nám chodí pár. Máme zajištěnou školní dopravu minibusem a jelikož vyjíždí z Hanušovic, bere i některé tamní děti.

Bohdíkov jako jedna z velmi mála vesnic v okolí nemá veřejnou autobusovou dopravu.

Nemá. Je tu jen vlak. Kdysi tu autobus jezdil, ale pak ho zrušili. Několikrát jsme i žádali, aby se pár autobusů z Rudy zajíždělo i k nám. Nemusely by ani projíždět celou dědinou. Bylo nám ale řečeno, že rozšíření na autobusovou dopravu je prý neekonomické a máme, v rámci dopravní obslužnosti, zajištěnu dopravu vlakovou.

V obcích po toku Moravy byly po povodních 1997 vybudovány hráze. Bohdíkov ale protipovodňovou ochranu nemá. Proč?

Řešili jsme to tenkrát, možná deset let povodni, kdy byla možnost získat dotace na protipovodňová opatření. Vytvořil se projekt levobřežní ochrany obce. Na jednom břehu by byla vybudována hráz a na druhé straně by byly rozlivové plochy. Obcházeli se tehdy lidé a kolem patnácti, dvaceti nám nedalo souhlas. Nechtěli, aby v jejich zahradě vyrostla metrová zeď. Bylo by nutné vybudovat hráz, pokácely by se nějaké stromy. Aby se do koryta vešla stoletá voda, musela by být hráz posunutá třeba pět metrů na soukromý pozemek. Chodili jsme od domu k domu, přemlouvali, ale lidé nám nedali souhlas, takže projekt padl.

Velká voda v Bohdíkově v pátek 22. července 2011
V Bohdíkově se chystali na velkou vodu. PODÍVEJTE SE

Nyní se v této věci něco řeší?

Povodí Moravy předloni začalo rozesílat aktualizaci stavu a možnost protipovodňové ochrany po celém toku. Dali jsme jim nějaké podklady, i ten starý projekt. Uvidíme, co se bude dít dál.

Při jak vysoké hladině bývá v Bohdíkově problém s vodou?

Bývá až na dolní části vesnice, při výjezdu z Bohdíkova jsou nejnižší místa. Spíš se voda začíná rozlévat na pravou stranu od obce směrem k železniční trati. Povodí Moravy má v Raškově Dvoře měření. To je pro nás kontrola, kde můžeme sledovat,  jaký povodňový stupeň zrovna je nebo se blíží. Zatím tu od roku 1997 nenastalo žádné výrazné vybřežení, že bychom museli řešit pytle a podobně. Bohužel tu už hráz mohla být a pak lidé, kteří ji nechtěli, tu každé jaro chodí s baterkami, když v horách taje, aby jim voda náhodou něco neudělala. Vesnice mohla být ochráněná, ale někteří lidé se přesvědčit nedají.