Drobná sakrální stavba se nachází nad úvozem staré cesty z Vyšehorek do Podolí na okraji lesíka. Jedná o pozdně renesanční pískovcový objekt na kamenném základu, výška činí tři metry.

„Plochy mají kvalitně zpracovanou sochařskou výzdobou reliéfních scén motivů Ukřižování Krista. Čtvrtá strana, orientovaná k severu, je po celé ploše pokryta rytým německým textem s datem 1664,“ uvedl mluvčí památkového ústavu Vlastimil Staněk.

Památka je místy poškozená a je nutná odborná konzervace, chybí předpokládaná stříška a křížem ve vrcholu. Jde o významný výtvarný a urbanistický prvek i přirozený orientační bod v krajině s hodnotnými ukázkami regionální renesanční tvorby druhé poloviny 17. století.