„Objekt je zevnitř poměrně zachovalý, takže se pustíme do postupných oprav, ale nic nákladného, nechceme obec zadlužit. V přízemí bychom chtěli sál, který by škola využívala jako tělocvičnu o mohly by se zde konat i různé akce. Zachovat chceme i hospodu a v patře se nacházejí dva byty, které o opravě můžeme pronajímat,“ řekl starosta Brníčka Jiří Bartoš. Rekonstrukci obec rozloží do několika let a pokusí se také získat peníze z různých dotačních titulů.

Bývalý kulturní dům, který byl postaven v roce 1920, se stal v 90. letech předmětem restituce, pak změnil vlastníka. Ten poslední jej nechal nevyužitý a budova začala notně chátrat. Majitel se nakonec dostal do exekuce, takže budova šla do dražby a jako jediná o ní zájem projevila obec.

„Získali jsme budovu za částku, za kterou bychom nepořídili ani hrubou stavbu,“ dodal Jiří Bartoš. (