Jedná se o železobetonové bunkry, které byly součástí pevnostního systému československého pohraničí. Byly budovány po vzoru francouzské Maginotovy linie v letech 1935 až 1938. Za nepřátelské státy byly před druhou světovou válkou považovány nejen Německo, ale také Polsko a Rakousko.

Aktuálně je v Moravskoslezském kraji na prodej sedm řopíků, převážně v okolí Horních Životic mezi Opavou a Horním Benešovem. Jejich vyvolávací cena se pohybuje od 15 do 25 tisíc korun.

Nejdražší a nejzachovalejší je řopík v Karlovicích. Stojí v místní části Nové Purkartice poblíž odbočky na Holčovice. Jeho vyvolávací cena je 37 tisíc korun. Další řopíky na prodej najdou zájemci například u Sádku v okrese Opava.

„Je třeba zmínit, že tyto objekty nestojí na vlastním pozemku. Přes předkupní právo vlastníků pozemků ale nic v jejich prodeji nebrání, protože o ně tito vlastníci neprojevili zájem,“ informuje Ministerstvo obrany s tím, že zájemci o bývalé objekty pohraničního opevnění najdou informace o podmínkách a možnostech nabytí takových objektů na webu onnm.army.cz.

„Objekt stálého lehkého opevnění typu A-180 stojící na pozemku st. p. č. 188, který je ve vlastnictví cizí osoby. Pozemek není předmětem koupě. Nachází se mimo obytnou zástavbu, asi 500 m východně od centra obce Karlovice, v části Nové Purkartice. Leží v zemědělsky obdělávané lokalitě na úpatí vrchu Milíř, současně v blízkosti značené turistické stezky „NS Historií a přírodou Karlovic“. Jedná se o železobetonovou stavbu z poloviny roku 1938, bez napojení na inženýrské sítě. Její technický stav odpovídá celkovému stáří a není výrazně poškozená. Vlastník pozemku pod stavbou má ke stavbě zákonné předkupní právo,“ představuje ministerstvo karlovický bunkr v Nových Purkarticích s tím, že stavba je volně přístupná, takže nebude organizovat prohlídku pro případné zájemce.