Stezka by zpřístupnila krásné údolí v meandrech řeky Moravské Sázavy a spojila Zábřeh s atraktivním údolím říčky Březná.

Jednání o cyklostezce patří k zábřežským evegreenům; záměr mizí ze stolu a zase se na něj vrací. V roce 2007 radnice z projektu v obavách z vysokých nákladů vycouvala, protože původně plánovaný bezúplatný převod na město se změnil v jednání o prodeji.

Záměr se vrátil znovu do hry v minulém roce, kdy SŽDC začala mluvit o nájmu. Právník tehdy také varoval zastupitele, že by město mohlo na zrušení projektu doplatit. Správa železniční dopravní cesty totiž v roce 2005 bourání náspu ze stavby tunelů vypustila a teď by po radnici mohla požadovat finance na jeho dodatečné odstranění.

„Cyklostezka by měla velkou podporu kraje. Máme šanci na vysokou dotaci, která by náklady na úpravu drážního tělesa téměř stoprocentně pokryla,“ přesvědčoval kolegy zastupitel Karel Crhonek (ČSSD), který je členem krajské dopravní komise.

Zastupitel Vladimír Caska upozornil, že z blízké silnice na Bozeňov se stala v létě rušná cyklodráha, kde se pohybují také bruslaři, takže provoz je tam v létě hodně nebezpečný. Cyklostezka na bývalé trati by mu odlehčila.

Podle představy Karla Crhonka by na nové cyklostezce měly vyrůst i dvě expozice. V první části od Lupěného by to byla naučná stezka věnovaná údolí, v němž začíná přírodní park Březná. Ve druhé části by pak mohla být externí expozice železničního muzea se starým semaforem, výhybkami a závorami, případně i se starou lokomotivou.

„Z bývalého náspu je v těch místech dobře vidět na výjezd z tunelu před Hněvkovem, takže by to pro turisty mohla být zajímavá konfrontace moderní železnice s její historickou podobou,“ řekl Crhonek.

MAPKA