Nové využití najde už brzy Katolický dům v centru Dubicka. V současnosti se postupně mění na komunitní bydlení pro seniory. Během rekonstrukce zde vznikne dvanáct bytů a také společný prostor pro vzájemné setkávání obyvatel.

Rekonstrukce bude velmi náročná. Z původní budovy zůstanou prakticky jen obvodové zdi a krovy. Práce vyjdou asi na jedenáct milionů korun. Přibližně tři čtvrtiny nákladů pokryje dotace.

Plán na vybudování seniorských bytů vznikl díky spolupráci obce a římskokatolické církve, které budova patří. Obec zaplatila projekt a pomohla s vyřízením dotace. Zbytek peněz zainvestuje církev.

„Jelikož je církev příjemcem dotace, bude komunitní dům pro seniory také provozovat. Obec ale bude rozhodovat o přidělení bytů a máme dohodu, že církev to bude respektovat. Půjde o klasické nájemní bydlení v malometrážních bytech do pětačtyřiceti metrů čtverečních. Podmínkou pro přidělení bytu je věk nad šedesát let," popsal princip vzájemné spolupráce starosta Dubicka Václav Hampl.

Katolický dům vyrostl v sousedství kostela Povýšení svatého Kříže v Dubicku ve dvacátých letech minulého století. Původně sloužil ke kulturním a sportovním účelům, byla zde tělocvična i pódium, kde se odehrávala kulturní a divadelní představení.

Za komunismu zde vzniklo kino, které dokonce promítalo už od poloviny osmdesátých let širokoúhle. Skončilo stejně jako podobné biografy na vesnicích na začátku devadesátých let, protože jeho provoz byl ekonomicky neudržitelný. Úplně naposledy se zde ale promítalo těsně před zahájením rekonstrukce letos v únoru. Místní se tak s kinem mohli symbolicky rozloučit při dvou projekcích. Zájem byl obrovský.

Podobný projekt již téměř rok funguje na Jesenicku. Farnosti Jeseník a Česká Ves zde provozují celkem třináct sociálních bytů. „Chtěli jsme využít potenciál našich budov, které byly v dost bídném stavu. Řešili jsme, jak je dát dohromady. V prvé řadě jsme ale chtěli něco udělat pro potřebné lidi, je to i gesto vůči městu," řekl duchovní správce jesenické a českoveské farnosti Pavel Schwarz.

Sedm bytů funguje jako pečovatelských. Slouží seniorům starším sedmdesáti let a lidem se zdravotním omezením. Zbývajících šest bytů je vymezeno jako vstupních. Obývá je různorodá skupina lidí: svobodné matky v nouzi, jimž hrozilo odebrání dětí, lidé z azylových domů, mladí dospělí, kteří opustili dětské domovy, nebo vězni propuštění z výkonu trestu.

Vybudování bytů v Jeseníku stálo přes sedm milionů korun. Čtyři miliony tamní farnost získala z dotací ministerstva pro místní rozvoj, osm set tisíc jí darovalo ostravsko-opavské biskupství. Zbytek nákladů pokryla bezúročná půjčka od biskupství, kterou farnost splácí z výnosů z nájemného.

Jaké zkušenosti měly farnosti po půl roce provozování bytů? „Se seniory žádný problém není. Jsou to lidé z generace, která si umí vážit toho, co se jí nabídne," řekl loni v listopadu Pavel Schwarz. „Pokud jde o vstupní byty, hlavně u osob z azylových domů lze občas pozorovat určité jeskynní návyky. O pořádek v bydlení příliš nedbají," připustil kněz.

Ačkoli je s provozem bytů spojena řada starostí, jesenický duchovní by na základě současných zkušeností šel do projektu znovu.