Délka spojovací chodby bude necelých sedm metrů. Město již vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele, samotná stavba prosklené konstrukce by měla začít v letních měsících.

„Stavební zásah do obou stávajících objektů bude minimální s ohledem na okrasné prvky fasády,“ popsal v technické zprávě projektant Jiří Frys.