V lokalitě mají vyrůst maximálně dvoupodlažní objekty, počítá se na nich se střechami porostlými zelení. Dopravně má být areál napojen na ulici Olomouckou.

Stávající cyklostezka má zůstat zachována, pro dopravu mezi oběma částmi závodu má být pod ní vybudován podjezd. Areál má od rodinných domků v ulici Vejmoly oddělovat pás zeleně.

Záležitostí se na svém posledním jednání zabývali loštičtí zastupitelé. Schválili, že ze zhruba tříhektarového území bude v rámci aktuální změny územního plánu vymezen pro výrobu a skladování jeden hektar. Zbývající část zůstane v územní rezervě.

Na plochu pro výrobu a skladování bude rezerva převedena v rámci další změny územního plánu v případě, že vlastník pozemku dodrží všechny dohodnuté podmínky, a pokud provoz výrobního areálu na stávajících i rozšířených plochách nebude mít významné negativní dopady na obyvatele přilehlých rodinných domů.