Již v minulosti chtěla v bývalé sklárně vybudovat bioplynovou stanici společnost Redrace Development, která areál v roce 2009 koupila. Na záměr získala stavební povolení, u Státního fondu životního prostředí však neuspěla s žádostí o dotaci.

Letos v květnu zveřejnila brněnská firma Leptech svůj záměr vybudovat v areálu skláren další dvě bioplynové stanice pro výrobu tepla a elektřiny. Elektrický výkon každé z nich má být půl megawattu.

Energie má vznikat v kogenerační jednotce spalováním bioplynu. Ten se vytvoří fermentací hnoje, kejdy, kukuřičné siláže nebo senáže. Stanice se mají nacházet v části areálu, která přiléhá k řece Desné.

„Elektrická energie bude využívána pro vlastní provoz bioplynové stanice a přebytek bude dodáván do veřejné rozvodné sítě. Tepelná energie bude využívána pro potřeby bioplynové stanice a zbytková tepelná energie bude využita ve vlastním středisku," stojí v oznámení, které investor zveřejnil v informačním systému EIA.

Deník jednatele firmy Leptech kontaktoval s žádostí o bližší informace o termínu stavby bioplynových stanic a počtu plánovaných pracovních míst. Na dotaz elektronickou poštou však nikdo neodpověděl.

Lidé, kteří bydlí v okolí bývalé sklárny, se k záměru staví přinejmenším zdrženlivě. „Myslím si, že je to nesmysl. Zákazníci říkají, že kde se byli podívat, tam na to lidé nadávají. Místní se o tom baví a všichni jsou proti. Ještě jsem neslyšela nikoho, kdo by řekl, že to bude dobré," sdělila Jiřina Táborská z prodejny blízko areálu.

„Nechtěli bychom to. Lidé říkají, že to bude cítit. Máme z toho obavy," řekla Otilie Sádovská, která nedaleko sklárny bydlí. Dodala, že podobný názor má v okolí více lidí. V minulosti lidé, kteří se obávali zejména zápachu z bioplynové stanice, sepsali proti její stavbě petici. Podepsalo se pod ni kolem tří set lidí.

Zda se z bioplynových stanic šíří zápach, zjišťovala v minulém roce společnost Tres Consulting. Výzkum se uskutečnil v deseti obcích s těmito provozy v České republice. Tři čtvrtiny z celkem tisícovky respondentů zápach necítily nikdy, dalších dvacet procent maximálně jednou za měsíc.

„Potvrzuje se názor, že zápach z bioplynových stanic je již překonanou záležitostí. Bylo to spojeno s prvními projekty, které se uskutečnily před sedmi, desíti lety," uvedl předseda Českého sdružení pro biomasu Jan Habart.

Zda bioplynové stanice v Rapotíně vzniknou, však není jisté. Osud podobných projektů by mohl ovlivnit mimo jiné aktuálně projednávaný zákon, který omezuje podporu obnovitelných zdrojů energie.

Podle tohoto návrhu by se měla od 1. ledna 2014 zastavit provozní podpora pro zařízení, která vyrábějí elektřinu ze slunečního záření nebo z bioplynu a byla uvedena do provozu po tomto datu. Normu by poslanci mohli schválit již v pátek.