Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Obžaloba viní bývalého ředitele městské firmy Šperlicha za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kauza se týká hotelu Sport, který je součástí komplexu zimního stadionu.

Bývalý nájemce, společnost Jirdos, dlouhé roky neplatil faktury za energie. Dluhy se tak přelévaly z roku na rok celých osm let a nabobtnaly do částky blížící se osmi milionům korun.

Vše vyšlo najevo až v roce 2014, kdy notně předlužená firma Jirdos skončila v insolvenci.

Obžaloba Luďka Šperlicha viní z toho, že dluhy za energie nevymáhal důsledněji.

„Sám obžalovaný připouští, že věc nedotáhl do konce. Uvedl, že nic nezatajoval a s dlužníkem vedl opakovaná jednání. Ovšem bez výsledku," konstatoval ve své závěrečné řeči státní zástupce Luboš Sedláček.

"Oběť mocenského boje"

Slovo si ve finále hlavního líčení vzala také obhajoba, která požadovala, aby byl Luděk Šperlich zproštěn viny.

Obhájce Karel Bocek argumentoval tím, že Šperlich jako manažer firmy hospodařící s městským majetkem neměl pravomoc za PMŠ vymáhat dlužné částky soudní cestou.

Podle Karla Bocka bývalý ředitel učinil vše proto, aby dlužník své závazky hradil. Jak ale již dříve zaznělo, o jednání kolem dluhů nejsou žádné písemné záznamy, vše se domlouvalo ústně.

„Můj klient se stal obětí mocenského boje. Pokud se hovoří o odpovědnosti, leží především na představenstvu, dozorčí radě a valné hromadě Podniků města Šumperka. Přitom nikdo z firmy Jirdos ani z členů statutárních orgánů obžalován není," uvedl Karel Bocek.

Předsedou představenstva podniků města Šumperka byl až do roku 2014 starosta Zdeněk Brož, který u soudu jako svědek vypovídal při minulém stání.

Jak ale naznačil ve své závěrečné řeči státní zástupce Sedláček i obhájce Botek, členové statutárních orgánů své funkce vykonávali jen formálně a o hospodaření městské firmy se detailně nezajímali.

Jednatelé zkrachovalé firmy: Jsme nemajetní

Firma Jirdos je nyní v insolvenci, k pohledávkám jsou přihlášené i Podniky Města Šumperka.

Není ale reálné, že městská společnost nějaké peníze uvidí, oba jednatelé zkrachovalé firmy uvádějí, že jsou nemajetní.

Případnou náhradu škody, která by šla na vrub Luďka Šperlicha, odkázal soudce Lubomír Kozák do občansko právního řízení.

Hotel Sport nyní vlastními silami provozují Podniky města Šumperka, žádného nájemce se totiž získat nepodařilo.

Provoz je těžce ztrátový, ale definitivním zavřením podniku by o zázemí přišli hráči i fanoušci ledního hokeje.