Podmínkou však je přidělení několikamilionové dotace, kterou žádá město Šumperk. Náklady na vybudování turisticky atraktivní podívané jsou totiž dost vysoké.

„Expozice bude pojatá multimediálně. To znamená, že návštěvníci uvidí například ukázky filmu Kladivo na čarodějnice. Další film je provede místy, které s čarodějnickými procesy souvisejí. Návštěvníci budou mít k dispozici sluchátka, ze kterých si u prohlídky jednotlivých exponátů poslechnou komentář,“ uvedla Eva Miškechová z odboru investic šumperské radnice.

Kromě filmových ukázek expozice nabídne také protokoly z jednotlivých procesů a další historicky cenné dokumenty. Návrh moderního pojetí stálé výstavy vytvořila ostravská firma Tomola.cz, která vyšla vítězně z výběrového řízení.

Expozice vznikne za finanční účasti tří partnerů

Kromě šumperské radnice náklady ponese také Sdružení cestovného ruchu Jeseníky a polský okres Nysa. V tomto městě u našich sousedů by totiž měla vzniknou expozice podobná té šumperské.

„Podíl Šumperka činí šest milionů, z čehož pětadevadesát procent by měla pokrýt státní dotace. pokud dotace nezískáme, projekt obudeme muset odložit,“ vysvětlila Miškechová.

Součástí projektu je také vydání publikace věnované této temné kapitole dějin Šumperka. „Bude čtyřjazyčná, kromě textu bude obsahovat fotodokumentaci. K čarodějnickým procesům totiž existuje hodně materiálů, které dosud byly publikovány v omezené míře,“ řekla ředitelka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Marie Kouřilová.

Již nyní mají vyznavači cyklistiky k dispozici průvodce, který je zavede k místům svázaným s čarodějnickými procesy. Cyklostezka vede až do Polska.