Práce se budou týkat prostoru od původní vrátnice přes parčík až za plicní a neurologický pavilon. Stavební firma zde obnoví kanalizaci a následně položí nové povrchy komunikací, které jsou ve špatném stavu.

Předpokládaná výše nákladů bez DPH činí 11,3 milionu korun. Práce budou rozděleny na tři etapy. Vybraná firma by s nimi měla začít letos v srpnu, hotové dílo by měla předat do konce prázdnin příštího roku.

Město akci zaplatí z peněz, které získalo z prodeje bývalé chirurgie a dalších budov v areálu nemocnice jejímu současnému vlastníkovi. Část nákladů uhradí z vybraného nájemného, které městu za užívání některých budov nemocnice platí.