U obou jde o studium manažerských dovedností pro vedoucí úředníky veřejné správy. Tajemník studuje od února 2008 v Praze, Nedomová od začátku letošního roku v Brně.

„Je to skandál. Oba mají vysokoškolské vzdělání a pro svou funkci na radnici plnou kvalifikaci podle zákona o úřednících. Další školu nepotřebují. Peníze by mělo město využít účelněji,“ řekl hlavní nespokojenec Petr Wolf (KSČM). Souhlasí s ním i Oldřich Klemš (KDU-ČSDL) nebo Jana Hamplová (Nezávislí).

Starosta Zdeněk Jirásko ale ve studiu úředníků žádný zásadní problém nevidí. Je přesvědčen, že nejde o zvyšování kvalifikace, ale o prohlubování vzdělání, na kterém má město zájem. „Pro práci v advokacii by Věře Nedomové její právnické vzdělání stačilo. Ale tady vede majetkový odbor, manažerské znalosti se jí hodí,“ řekl Jirásko.

Městskou kasu bude studium stát 236 tisíc korun, zbytek, tedy kolem dvaceti procent nákladů, uhradí jako spoluúčast oba úředníci. Město jim hradí navíc ještě cestovné. Součástí kvalifikační dohody je jejich setrvání ve službách města po dobu tří let.

V jedné věci dává starosta kritikům za pravdu. V případě tajemníkova studia nebylo schválení studia procesně v pořádku. Kvalifikační dohoda o spoluúčasti byla podepsána až dodatečně po kritice ze strany zastupitelů, tedy po roce studia.

„Tajemník měl nejprve radu požádat o kvalifikační dohodu a pak teprve studovat. V rozpočtu peníze na vzdělávání byly, nestalo se tedy nic, co by bylo v rozporu se zákonem o obcích, ale rozhodně to nepřispělo k průhlednosti. Šlo o procesní chybu, ne o žádné zásadní pochybení,“ řekl starosta.

O tom, že s prací tajemníka nebyl spokojen, svědčí to, že v květnu dal podnět krajskému úřadu k jeho odvolání z funkce. „Některé skutečnosti ke svému studiu doložil pozdě a vadily mi také chyby v personální práci. Tajemník neřešil jedno neobsazené pracoviště na radnici. Nakonec jsme se ale dohodli a návrh na odvolání z funkce jsem stáhl,“ řekl starosta.

Během prázdnin chce starosta vyřešit ještě rozpor, který vyplynul z jednání kontrolního výboru. Obě soukromé školy totiž nemají akreditaci pro vzdělávání podle zákona 312 o úřednících. Dohoda mezi městem a studujícími tedy byla uzavřena podle Zákoníku práce a ten dává studujícím více výhod.

„Například na závěrečnou zkoušku je podle Zákoníku práce 40 dnů volna, dva dny pro přípravu na běžné zkoušky a samozřejmě volno na návštěvu školy. Zákon 312 je mnohem přísnější; stanovuje jen 18 dnů volna po dobu tří let. Smlouva je tedy v rozporu s legislativou. Ale pokud bude vůle na obou stranách, není problém nedostatky odstranit,“ řekl předseda kontrolního výboru Zdeněk Švec (KSČM).

Starosta by chtěl celou situaci vyjasnit do zářijového zasedání zastupitelstva.