Ředitel Generálního ředitelství cel Olomouc Lumír Šatran přijel do Jeseníku pouze oficiálně oznámit rozhodnutí.

„Důvodů, které nás k opuštění pracoviště v Jeseníku vedou, je více. V první řadě nízké zatížení, ale i následná úspora daňových poplatníků. Rovněž zvýšená elektronizace dat, jak v celní, tak i daňové problematice, přispívá k tomuto kroku,“ uvedla mluvčí olomouckého ředitelství cel Marie Bortlová.

Tisková mluvčí ředitelství cel nebyla schopná specifikovat avizované úspory. Pokud celníci přesídlí do Šumperku, tak žádné nebudou a o propouštění se nemluví.

Nízké zatížení je dané chudým regionem, kde se zeměmi mimo Evropskou unii obchoduje čtyřiadvacet exportérů. Podle podnikatelů ale není možné rozhodovat od zeleného stolu tak, že jedním škrtem pera dostanou podnikatelé ránu do zad.

„Republika nekončí na Červenohorském sedle. Platíme daně, jako všichni ostatní a chceme stejný přístup,“ shodují se podnikatelé.

Proclívat by totiž museli do Šumperku nebo do Krnova.

„Šumperk i Krnov jsou minimálně šedesát kilometrů od nás. Pokaždé je to cesta přes hory, která zabere celé dopoledne. Vedlo by to k vyšším nákladům,“ uvedl předseda Krajské a okresní hospodářské komory Bořivoj Minář.

Celním ředitelstvím zdůrazňované zvyšování elektronizace dat rozpaluje podnikatele do běla. Ze čtyřiadvaceti exportérů umožnilo generální ředitelství tuto výhodu jen čtyřem z nich.

„Státní správa je tady proto, aby sloužila podnikatelům. Úředníci by si měli srovnat v hlavě, že jsou placení z našich daní,“ prohlásil Bořivoj Minář.

Zástupce olomouckého ředitele cel Martin Brázda na jednání v Jeseníku přednesl podnikatelům nabídku na odborný seminář.

„Zde bude informovat o možnosti celního řízení, které bude možné aplikovat na Jeseník. Podnikatelé budou mít možnost prodiskutovat změny spojené s ukončením pracoviště,“ dodala Bortlová.

„My trváme na fyzické přítomnosti celníků každý den v týdnu. Odmítáme posílat naše kamiony přes kopec. Budeme bojovat na kraji, oslovíme ministerstvo financí i předsedu vlády. Jestli ani tady neuspějeme, pak jsme teprve prohráli a prohrál i region,“ dodal Minář.