Podnikatelé ale zatím nejásají. Chtějí mít dohodu posvěcenou Generálním ředitelstvím cel.

Krajské ředitelství cel sice splní k 31. březnu ukončí činnost pobočky v Jeseníku, pro podnikatele se ale prakticky nic nemění.

„Výkon celní agendy bude i nadále zajištěn. Celní úřad Šumperk bude provádět celní řízení v plném rozsahu i na pracovišti v Jeseníku. Toto pracoviště bude také zajišťovat příjem veškerých podání směrovaných vůči Celnímu úřadu Šumperk,“ řekl krajský šéf celníků Lumír Šatran.

„Pro nás je podstatné, že zůstanou zachované celní a daňové služby, a to každý pracovní den,“ komentoval to předseda Okresní hospodářské komory a majitel Stomixu Bořivoj Minář.

Dohodě pomohla i nabídka města Jeseníku, které pro celníky vyčlenilo kancelář v budově takzvaného Pentagonu za symbolické nájemné.

Podle Mináře ale ještě nejsou důvody k oslavám.

„Nechci hovořit o vítězství. Chceme mít potvrzené, že dohoda nebude mít přechodné trvání. Změna politické garnitury po volbách může znamenat její shození se stolu,“ obává se Minář.

Krajští celníci však k tomuto kroku nemají potřebné pravomoci. Proto se podnikatelé obrátili přímo na Generální ředitelství cel. Poslali i dopis ministrovi financí a poslancům.

„Čekáme na jednání za účasti poslanců a doufáme, že uspějeme,“ vysvětlil Minář.

Podle podnikatelů je udržení celníků v Jeseníku životně důležité.

„Potřebujeme tady celníky, protože každý náklad musejí fyzicky zkontrolovat. Je to logické i geograficky, když je region oddělen od vnitrozemí horami. Máme tady třicet exportérů do třetích zemí, kteří vyjíždějí přes přechod v Javorníku a Vidnavě. Proč by měli vyřizovat papíry a zajíždět kvůli razítku do Šumperka nebo dokonce do Krnova?“ nechápe původní úvahy o zrušení jesenické pobočky celníků Minář.

Upozornil přitom, že stát přijde zachování celnice v Jeseníku na minimum prostředků.

„Za kancelář zaplatí stát maximálně půl milionu korun za rok. Jestliže ředitelství cel sdružuje několik stovek úředníků, byla by hrozná zvůle sebrat tři celníky z konce republiky, kde pracují ve prospěch podnikatelů,“ sdělil Minář.