Na jejím vzniku se podílely tamní technické služby, které dodaly proutí i dřevo, samotné výroby se ujali zahradníci ze Střední školy sociální a služeb i klienti z azylových domů.

„Se zaječí rodinkou jsme se inspirovali u Hanušovic, kde loni byla podobná výzdoba,“ uvedl ředitel Technických služeb Milan Doubravský.

Tato aktivita navíc prospěla uživatelům z azylových domů při začlenění do společenského života.