„Zastupitelstvo již schválilo časový harmonogram, kde je termín slavnostního večera s předáním cen města stanoven na 12. dubna příštího roku,“ informoval tajemník šumperské radnice Petr Holub. Kategorie jsou stejné jako v minulých letech, celkem jich je deset. Ocenění mohou dostat osobnosti působící v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb, podnikání i architektury. Jednou z kategorií je i mimořádný humanitární čin. Nominace mohou zasílat jednotlivci i kolektivy. „Lze je posílat elektronicky na adresu cenymesta@musumperk.cz případně poštou na adresu Městský úřad Šumperk, tisková mluvčí, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,“ uvedla mluvčí šumperské radnice Andrea Jahnová.

Podmínkou je, že nominovaní na Cenu města by měli být šumperskými občany případně provozovat svou činnost na území města. Může jít rovněž o šumperské rodáky, kteří svou činností město proslavili. Návrh musí obsahovat kromě názvu akce či jména nominovaného také zdůvodnění, označení příslušné kategorie a jméno osoby nebo organizace, která ocenění navrhuje.

Odborná porota, jež vybere držitele letošních cen města, je složená z oceněných v předchozím roce, takzvané akademie cen města a šumperských zastupitelů. O výsledcích se rozhodne v únoru nebo v březnu. Zastupitelé si ovšem vyhrazují právo v některé z kategorií cenu neudělit z důvodů nízkého počtu nominací, případně nízkého počtu přidělených hlasů. Loni například nebyl nikdo oceněn v kategorii humanitární čin.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA A JESENICKA

Moje Šumpersko a JesenickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika