Žádný zákon upravující nakládání s odpady až do roku 1991 neexistoval, a tak „oficiální“ černé skládky vlastně zakládaly i obce - nejčastěji ve strži za humny, v opuštěném lomu či bývalé cihelně.

Když v roce 1990 vznikly okresní úřady a v nich odbory životního prostředí, zmapoval ten šumperský situaci a spočítal, že v celém okrese od Bílé Vody na severu až po Palonín na jihu, tedy včetně Jesenicka, které tehdy tvořilo se Šumperkem jeden okres, leží 131 černých skládek. K těm největším patřila skládka u silnice z Temenice na Hrabenov, kam vozila odpad velká část obcí Šumperska. Už několik let má tato skládka za sebou rekultivaci.

Teprve rok 1991 a v něm zákon o odpadech vnesl do hospodaření s odpady pravidla a sankce za zakládání nelegálních skládek. Několik desítek starých záteží ještě zůstalo a čekají na rekultivaci, těch nových podstatně ubylo.

„Motivace vyhodit odpad do místa k tomu určenému je dnes mnohem větší. Nádoby na odpad jsou dostupné, je jich dostatek, dvakrát ročně rozmisťujeme po městě 156 kontejnerů na velkoobjemový odpad, funguje sběrný dvůr, kde mohou lidé odložit cokoliv nepotřebného včetně nebezpečného odpadu. Nemůže tam ovšem s odpadem podnikatel - ten musí na oficiální skládku,“ uvedl Vladimír Hošek ze šumperské radnice.

Tu a tam se i dnes černá skládka objeví. Za jejich úklid na svém katastru zaplatil Šumperk loni 65 tisíc korun. Dříve to bývalo skoro třikrát víc. „Většinou jde o stavební suť anebo nějaké doupě bezdomovců, kteří odešli jinam, ale harampádí na místě nechali. Důležité je uklidit taková místa včas, protože jinak se prolomí psychologická hranice u lidí, kteří by sami skládku nezaložili. Na zaneřáděné místo jsou ale ochotni přisypat,“ pokračuje Hošek.

Na katastru města má vytipováno patnáct až dvacet problémových míst, kde se odpad objevuje. Občas radnici informují i sami občané, někdy dokonce odpadky sesbírají do pytlů a zavolají na radnici, aby zařídila odvoz.

Radnice sousedních Vikýřovic zase pravidelně rok co rok zařizuje úklid odpadků navezených do lesíka u panelové cesty z Vikýřovic na Krásné.
Samostatnou kapitolou v „oboru“ černých skládek je okolí silnic. Stačí projet ze Šumperka přes Holubí vrch směrem na Rapotín. Své o tom ví i starosta Nového Malína Josef Minář. Každý rok na jaře organizuje úklid příkopů podél silnic ze své obce na Hraběšice, Vikýřovice i Šumperk. „Zrovna před týdnem jsme sesbírali pětadvacet pytlů plastu. To je odpad, který z auta vyhodí řidiči,“ řekl Minář.

Likvidace odpadu