Přístup na oblíbené místo zrekonstruovaly Lesy ČR za bezmála 1,6 milionu korun. „Kompletně jsme vyměnili uvolněné, opotřebované a poškozené stupně, sloupky, řetězy, podesty a žebříky a umístili jsme na stezku i tabule s pokyny pro bezpečný pohyb po vyhlídce,“ popsal lesní správce z Jeseníku Filip Beneš.

Státní podnik na rekonstrukci spolupracoval s obcí Česká Ves, na jejímž území se vyhlídka nachází, a s podporou Sdružení cestovního ruchu Jeseníky i Olomouckého kraje. Ten na obnovu vyhlídky poskytl téměř půlmilionovou dotaci.

Dominanta obce a lákadlo pro turisty

„Je to jedna z hlavních dominant v obci, velmi navštěvované místo. Vyhlídka už několik let začínala být v havarijním stavu, poslední rok bylo utržené zábradlí. Snažili jsme se najít všechny možnosti, aby se vyhlídka obnovila. Zvažovali jsme i možnost, že bychom obnovu s okolními obcemi zafinancovali sami. Následně se toho ujaly Lesy České republiky jako majitel pozemku i skály,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

Skála Čertovy kameny v říjnu 2021, kdy zde natáčela Toulavá kamera.
Z Čertových kamenů se nerozhlédnete. Cestu na vrchol poškodil sesuv

Vyhlídka na skalním útvaru tvořeném vyvřelým pegmatitem byla zpřístupněna už před rokem 1898, tehdy pod názvem Harichstein podle příjmení tehdejšího majitele pozemku.

Později se přejmenovala na Čertovy kameny. Původní dřevěné lávky nahradily v 50. letech minulého století ocelové. „Ty dosloužily, nyní jsou vyměněné, takže se na vyhlídku zase dostanete bezpečně,“ dodal Filip Beneš.

Vyhlídka na Rychleby, Jeseník i do Polska

Návštěvníci mohou z Čertových kamenů spatřit část Jeseníků, část města Jeseník, Rychlebských hor včetně Sokolského hřbetu, údolí Bělé i polské nížiny. Skalní útvar vyhledávají i horolezci.

Vyhlídka byla uzavřená rok a půl. Bezprostředním důvodem byl sesuv kamene, s nímž se utrhla i část zábradlí.

Na Čertovy kameny se turisté dostanou po modré značce z České Vsi nebo po žluté z Jeseníku. Na místo je možné dojet i autem z Jeseníku. Zaparkovat lze u restaurace, která stojí pouhých sto metrů od skalní vyhlídky.