V tomto roce se obec zaměřila na obnovu starých povrchů stezek pro chodce. Původní rozpraskané dlaždice, které hyzdily centrum obce, nechala radnice vyměnit za žulové kostky. V dalších částech obce jsou již chodníky ze zámkové dlažby.

„Letos jsme zrekonstruovali 1,6 kilometru chodníků, na které jsme ze státního fondu dopravní infrastruktury obdrželi dotaci 3,8 milionů korun. Z vlastních prostředků jsme dodali přibližně 1,6 milionů korun,“ řekl k letošní investici Jan Hart z obecního úřadu v České Vsi.