Velké výhrady k projektu mají ochranáři, kritizují jej občané, kategoricky proti jsou ekologové ze sdružení Sojka. Obec prozatím nemá ani první změnu územního plánu, který by se stavbou počítal.

Areál má vyrůst na svazích Zlatého Chlumu, jehož vrcholu vévodí stejnojmenná rozhledna. Lokalita však spadá pod správu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Louky jsou kvůli chřástalu polnímu a jeřábku lesnímu, kteří patří mezi silně ohrožené druhy, zařazené mezi ptačí lokality v rámci evropského projektu Natura 2000.

Investor přesto o tuto lokalitu neztrácí zájem. Podporu má u zdejší radnice. Ta ale odmítá zveřejnit, která firma zde chce stavět.

Podle starosty Jindřicha Jermáře (nez.) by projekt zvýšil zaměstnanost a pomohl občanům i podnikatelům. Proto pozval na jednání ochranáře i ekology, aby se pokusili najít shodu.

„Já nemíním krajinu zničit. Řekněte nám, co je pro vás schůdné,“ vyzval ochranáře Jermář.

Správa ale prozatím nemůže vydat žádné stanovisko.

„Každé dílo podléhá speciálnímu posouzení a nemůžeme vědět, jak dopadne šetření EIA a posouzení Natury. Z těchto dokumentů teprve můžeme vycházet,“ nepotěšil šéf jesenické správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Jan Halfar starostu ani zástupce investora.

Dělat závěry je podle vedení správy předčasné. Jak ale Halfar uvedl, nestaví se ochranáři striktně proti. Nejsou však ochotni tolerovat šíři sjezdovky nad padesát metrů.

„To je základní limit. Lanová dráha a horní stanice nesmí kolidovat s oblastí rozhledny, protože jde o významné místo. Retenční nádrž nesmí být v oblasti Čertových kamenů. Odběr vody doporučujeme z toku Bělé,“ přiblížil požadavky Halfar.

Jiné, jak zamítavé stanovisko však nepřipouští ekologické sdružení Sojka.

„Záměr by si vyžádal masivní odlesnění s rizikem zvýšené eroze, větrných kalamit, snížení retenční schopnosti krajiny a vzniku lokálních záplav,“ vyjmenoval předseda Sojky Aleš Kovář jen část výhrad.

Ostře kritizoval i snahu radnice utajit investora.

„Celý záměr je od počátku netransparentní. S hrůzou se na mě obracejí občané, protože zjišťují, co se tady připravuje. Pokud nebude investor jednat na rovinu, naší podpory se nedočká,“ dodal předseda Kovář.

Podnikatel Netolička jméno investora prozradit nemíní. „Po tom vám nic není. Jestli mám možnost peníze získat, jsem já investor, a jak přijdu k penězům, to je moje knoh-how,“ prohlásil Netolička.

Uvedl jen jediné. „Investor není z tohoto regionu. Jestli se ukáže, že projekt není ekonomicky únosný, upustí od něj a odejde jinam. My tak přijdeme o jedinečnou možnost, jak zvýšit počet turistů,“ dodal.