„Můj dědeček sloužil v Javorníku jako financ. Nastoupil tu někdy ve třicátých letech,“ začíná vyprávět Martin Dopita.

V období první československé republiky obývali v toto město téměř výhradně Němci, stejně jako na druhé straně státní hranice.

Z Čechů zde žili prakticky jen dosazení příslušníci ozbrojených složek a úředníci s rodinami.

Do jedné z místních německých obyvatelek se tehdy mladý Zdeněk Dopita zamiloval. Margareta Kupková Schubertová patřila k místní honoraci, byla dědičkou největšího hotelu ve městě.

Když spolu navázali známost, nebyl vztah reprezentanta československé státní moci a příslušnice významného německého rodu problém.

V roce 1938 však vyvrcholily sudetoněmecké nacionální vášně a situace se dramaticky změnila.

Jaké byly další osudy člena prvorepublikové finanční stráže v Javorníku?
Kde jeho kolegové zaplatili tehdejší události životem?
A jak si místní lidé jejich památku připomínají?

Celý článek si přečtete ve čtvrtečním tištěném Šumperském a jesenickém deníku.
Deník si můžete předplatit v tištěné nebo kompletní elektronické podobě na www.mojepredplatne.cz