„Cestovní kancelář Eurotravel se dostala do finančních problémů a v současnosti není schopna uhradit svoje závazky vůči klientům a dodavatelům služeb,“ uvedla mluvčí pojišťovny Nina Zelníková. Doplnila, že pojišťovna ihned informovala klienty prostřednictvím své internetové stránky o tom, že uhradí všechny závazky Eurotravelu, a zabezpečila dopravu turistů zpět do Šumperka. „Klienti ukončili zájezd v řádném termínu,“ upřesnila Zelníková.
Union poisťovňa vyzývá všechny klienty, kteří mají zakoupený zájezd v cestovní kanceláři Eurotravel, ale neodcestovali, aby písemně vznesli nárok na pojistné plnění, a to nejpozději do dvou měsíců od vzniku pojistné události.

Telefony uvedené na internetové adrese cestovní kanceláře Eurotravel www.eurotravel-ck.cz včera odpoledne nikdo nebral. Šumperská cestovní kancelář vznikla podle výpisu z obchodního rejstříku v roce 1998. Každá cestovní kancelář musí být pro případ úpadku pojištěna. Pojištění pro tyto případy uzavírá pět pojišťoven: Česká pojišťovna, Generali, slovenská Union poisťovňa, Uniqua a Česká podnikatelská pojišťovna.