Jeho cílem je usnadnit situaci umírajícím pacientům, kteří chtějí a mohou zůstat až do poslední chvíle v péči své rodiny ve vlastním domácím prostředí, jež je jim blízké.

„Cílem je zajistit dostupnost domácí hospicové, paliativní péče. Loni prošli školením naši zaměstnanci a letos plánujeme dokoupení potřebných pomůcek," sdělila Jana Skalická z Charity Zábřeh.

Paliativní péče je zaměřená na aktivní, komplexní a na kvalitu života orientovanou službu poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým a rodině.

„Chceme zajistit dostupnost domácí hospicové péče pro pacienty v terminálním stadiu života a komfortní materiálně-technické vybavení pro to, aby tato péče byla alternativou k nemocnicím, léčebnám dlouhodobě nemocných nebo klasickým hospicům. V tomto komplexu péče se chceme postarat jak o umírajícího klienta, tak o jeho rodinu a blízké," vysvětlila Jana Skalická.

Program poběží až do konce letošního roku. Charitě se na něj podařilo získat prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce.