„V Žerotínově ulici jsme byli v nájmu, navíc prostory již byly kapacitně nevyhovující. Postupem času se počet našich zaměstnanců zdvojnásobil," sdělila ředitelka Charity Šumperk Marie Vychopeňová.

Budova byla dlouho prázdná, takže stěhování předcházely opravy. Bylo především nutné vyměnit střešní krytinu a také upravit vnitřní prostory, kde dříve byly laboratoře.

Vila v Jeremenkově ulici byla postavena na počátku 20. století, dlouhá léta sloužila jako zdravotní ústav.

Šumperská Charita jako účelové zařízení Římskokatolické církve byla ustavena v roce 1992. V současné době má kolem čtyřiceti zaměstnanců, kteří se starají o stovky klientů. Charita se specializuje se především na poskytování ošetřovatelských a pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů. Nepůsobí pouze v Šumperku, ale ošetřovatelky zajíždějí také do řady obcí na území celého šumperského děkanátu.