Zájemci mohou nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, zkontaktovat se mohou s knězem příslušné farnosti nebo přímo s Michaelou Stuchlou z šumperské Charity na telefonu 739 002 792, případně Věrou Ponížilovou na čísle 734 796 139 nejlépe do 15. listopadu.

Každá další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit domácnosti, kde se ještě nekoledovalo nebo pomůže s koledováním stávajícím tříkrálovým skupinkám.

„Branná je například oblast, kde se nechodí vůbec. Místní lidé se po skončení sbírky ptají, zda se koledovalo a je jim líto, že k nim Tři králové nedorazili. Proto bychom byly velmi rády za novou skupinku koledníků a vedoucího, která by se ujala koledování v Branné,“ informovala Michaela Stuchlá.