Schůzky by měly pomáhat lidem, kteří se o svého blízkého starají dlouhodobě, což někdy bývá na úkor zaměstnání i koníčků.

„Někdy se pečující ocitají v izolaci, ztrácí přirozené kontakty se svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit o své radosti a trápení," vysvětlila ředitelka šumperské Charity Marie Vychopeňová. Dodala, že v rámci zkvalitnění péče o klienty se Charita v poslední době zaměřuje i na jejich blízké.

Pokud například o rodiče pečuje tři roky dcera, která neměla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kině či na dovolené, je velká pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých emocí.

„Z této znalosti domácího prostředí vznikla myšlenka vytvořit prostor pro pečující osoby v podobě pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy," řekla Marie Vychopeňová. Setkávání umožní mimo jiné navázání nových společenských kontaktů. Skupina bude pracovat pod vedením zkušeného terapeuta a bude se scházet každé první úterý v měsíci v prostorách Charity Šumperk v Jeremenkově ulici od 15 hodin.

Na setkání je možné přicházet pravidelně nebo podle potřeby. Náplň jednotlivých schůzek se bude odvíjet od potřeb jejich členů. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz. Více informací lze najít také na webových stránkách Charity Šumperk.