Pečovatelská služba bude fungovat i nadále. Chybějící finance na druhou polovinu roku Charitě poskytne kraj

Kraj tak zároveň zjišťuje, zda budou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb potřebovat jeho pomoc s dofinancováním péče. Reagoval tak na neřešitelnou situaci, v níž se mnohé převážně nestátní neziskové organizace ocitly poté, co na začátku roku začal platit nový zákon o sociálních službách. Ten přinesl změnu dotační politiky. Stát snížil dotace poskytovatelům služby a lidé závislí na cizí pomoci začali dostávat peníze přímo od státu. Ale vyhláška zároveň stanovila maximální hodinovou sazbu, kterou mohou poskytovatelé od klientů požadovat.

„Například v pečovatelské službě je to pětaosmdesát korun za hodinu, přičemž náklady na hodinu této služby máme sto sedmdesát korun. Část pokryje dotace, kterou dostáváme od státu, část finance od obcí, ale jednatřicet korun za každou letos odpracovanou hodinu nám pořád chybí. Hrozilo tedy, že službu budeme muset výrazně omezit, nebo zrušit,“ uvedl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

Bez pomoci by tak mohlo na území zábřežského děkanátu zůstat až čtyři sta klientů, o které se stará třináct charitních pečovatelek. Od státu dostala Charita Zábřeh na letošní rok jen sedmset tisíc korun, což je asi dvaačtyřicet procent loňské dotace. Finanční zdroje stačily jen do konce června. „Teď už službu financujeme z našeho rezervního fondu, vydržíme do konce srpna, ale pak už budeme nutně potřebovat pomoc. Situace vypadá díky současnému postoji kraje slibně, věřím, že službu udržíme,“ řekl Karger.

Upozornil přitom na to, že v systému, který nový zákon nastolil, téměř dvě třetiny prostředků určených na péči neslouží na úhradu sociálních služeb. Ověřila to analýza, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo na jaře v Pardubickém kraji. Mnozí klienti peníze, které od státu dostanou, použijí na zcela jiné věci.

Pečovatelská služba Charity Zábřeh funguje od roku 1992. Pečovatelky mimo jiné zajišťují dovážku obědů, úklid a další péči o domácnost, nákupy a drobné pochůzky nebo pomoc při osobní hygieně.