O památku se sice zajímá soukromý investor, který by zde rád vybudoval centrum pro pacienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí, naráží ale problém.

Obec získala přes šesti lety zámek od Olomouckého kraje do svého vlastnictví za jednu korunu s podmínkou, že jej deset let neprodá. Mělo zde být právě zařízení se sociálními službami.

„Měli jsme dva investory, s jedním z nich jsme byli před podpisem smlouvy. Vše zkomplikoval právě fakt, že by mu zámek nemohl patřit hned. Pro zájemce je rizikem investovat své prostředky, když nemají jistotu, že se něco nestane. Navíc zámkem ani nemohou ručit bance, pokud by chtěli získat úvěr na rekonstrukci," přiblížil podstatu problému starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Obec proto vážně zvažuje, že by se do rekonstrukce pustila sama.

„Rádi bychom zde měli sociální byty, bydlení pro seniory a komunitní centrum. Tyto věci nám zatím v obci chybějí," nastínil nové možnosti využití dolnostudénský starosta.

Rekonstrukce bude velmi náročná, protože zámek je v neutěšeném stavu. Náklady odhadl Radim Sršeň na přibližně pětadvacet milionů korun.

Obec chce využít možnosti, že právě pro tyto účely je možné získat dotace z nových programů Evropské unie.

„Do konce září bychom chtěli podat žádost. V Integrovaném regionálním operačním programu je k dispozici celkem sto miliard a kdo dřív přijde, ten má větší šanci, že uspěje," dodal Radim Sršeň.

V chátrajícím renesančním zámku na Třemešku u Dolních Studének je dnes ubytovna

Místo školy v přírodě ubytovna

V třemešském zámku byl původně internát učňovské školy. Ten zde skončil v roce 2007.

Hned poté si památku pronajal podnikatel Luděk Rybka.

Původně zde chtěl zřídit školu v přírodě, což ale bylo ekonomicky neúnosné. Poté zde zřídil ubytovnu, která funguje dodnes.

V případě rekonstrukce by musela skončit.

„Rozhodnutí obce chápu, sám budu rád, když se podaří zámek zachránit. Mám k němu silný citový vztah, protože jsem tam přes dvacet let pracoval jako vychovatel na internátu. Zatím jsem od obce výpověď z nájmu nedostal. Jakmile se tak stane, hned to řeknu lidem, kteří zde bydlí," řekl Luděk Rybka.

Většinu osazenstva ubytovny tvoří stálí obyvatelé, kteří zde žijí dlouhodobě. Náklady na ubytování jim hradí úřad práce prostřednictvím sociálních dávek.

„Mám tady ubytované i dva seniory, kteří si pobyt hradí sami. O ty se určitě postarám. Co bude s ostatními, to bude muset řešit úřad práce a sociální odbor," dodal Luděk Rybka.

Obnovy by se mohl dočkat i park, který přiléhá k zámku. Ten je nyní v soukromých rukou, obec by ale majiteli ráda pomohla s jeho zvelebením.

„Park je chráněný, rostou v něm cenné stromy. Pokud by bylo možné získat na jeho revitalizaci dotace, tak bychom to zkusili," řekl starosta Sršeň.

Zachránit se naopak už asi nepodaří sousední objekt bývalého pivovaru, který také vlastní soukromník. Budova je v havarijním stavu.

Z historie zámku TřemešekV chátrajícím renesančním zámku na Třemešku u Dolních Studének je dnes ubytovnaZámek v Třemešku stojí u silnice spojující Dolní Studénky a Nový Malín.
V místech někdejší stejnojmenné vesnice, zaniklé zřejmě už za česko – uherských válek, ho nechal v šestnáctém století postavit Jan Bukůvka z Bukůvky.
Po rodu Bukůvků patřilo panství Žerotínům, přičemž poslední z nich – Josef Karel – zařídil ve věži zámku hvězdářskou pozorovatelnu.
Rozsáhlou přestavbu zámku provedl v devatenáctém století nový majitel Eduard Ulrich, který vybudoval i sousední pivovar.
Ve třicátých letech minulého století se o Třemešek zajímal také podnikatel Jan Baťa, vše ukončil příchod nacistů.
Po druhé světové světové válce a nástupu komunistů k moci byl zámek znárodněn a od padesátých let zde fungoval učňovský internát.