Předběžné opatření, které Správa CHKO vydala loni, napadli ekologičtí aktivisté a ministerstvo životního prostředí jej zrušilo. Nyní tak v rezervaci platí původní benevolentnější pravidla z roku 2015.

Správa CHKO má v ruce aktuální výsledky vývoje kůrovce v rezervaci a jejím okolí. Ukazují více než pětinásobný nárůst počtu kůrovcových stromů mezi lety 2017 a 2018 a pokračující rozpad lesních porostů.

„Kůrovec je i v okolí rezervace rozšířen natolik, že rozsah případných zásahů proti kůrovci nastavený v roce 2015 pro toto cenné území již nemá ekonomický smysl,“ konstatoval Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky, která spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Správa CHKO loni vydala takzvané předběžné opatření, kterým mimořádně rychlý nástup kůrovce v NPR Rejvíz řešila. Dokument omezoval lesnické zásahy na většině plochy rezervace. Proti němu se však odvolaly ekologické spolky a ministerstvo životního prostředí jej následně z formálních důvodů zrušilo.

„Činnost Lesů České republiky v této lokalitě byla povolena výjimkou ze zákona o ochraně přírody a krajiny udělenou Agenturou již v roce 2015. Tuto výjimku platnou do konce roku 2020 je možné změnit pouze v rámci řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ přiblížila mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Jednotlivé námitky ekologických spolků ministerstvo neřešilo.

„Výsledek odvolacího řízení by to nijak neovlinilo,“ dodala Mluvčí Roubíčková.

Argumenty ekologů

Ekologickým organizacím bylo trnem v oku, že lesníci proti škůdcům bojují mimo jiné kácením napadených stromů a chemickými postřiky dřeva, v němž se larvy brouků vyvíjí. Řešením situace je podle nich ponechání rezervací přírodnímu vývoji a co největší omezení lidských zásahů.

„Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil kácení kůrovce stejně nezastaví. To už je pak lepší ponechat suché stromy stát, protože chrání půdu před vyschnutím a pod jejich ochranou se snáze obnoví pestřejší a odolnější lesy,“ uvedl expert na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromír Bláha.

Zástupci AOPK na výhrady ekologických aktivistů namítali, že postřiky se v NPR Rejvíz používají jen v minimálním rozsahu v okrajových částech rezervace. Uvedli také, že napadené stromy se loupu nastojato a všechno dřevo zůstává na místě.
Správa CHKO Jeseníky v těchto dnech zahajuje správního řízení o novém nastavení pravidel ochrany na území NPR Rejvíz.

„Počítáme s tím, že lesnické zásahy nebudou na většině plochy rezervace nadále povoleny,“ uzavřel Petr Šaj.