Výstavní síň se proměnila v chrámovou loď, jíž vévodí náznak oltáře s klasicistním portikem inspirovaným antikou. Oltářní obraz svaté Anny učící Pannu Marii, typický motiv klasicismu, pochází z kostela v Rohli. I řada dalších exponátů je půjčena z farností - například sochy světců pocházejí z kostelů v Branné, Rohli a Jedlí. Další část výstavy tvoří náznak sakristie se skříní půjčenou z Rohle. Vedle oficiálního církevního umění prezentuje výstava i umění lidové - například figurky betléma nebo obrázky na skle včetně křížové cesty z Bohuslavic.

„Mimořádně zajímavý je transfer nástěnné malby z klášterního kostela, který jsme po deseti letech přivezli z restaurátorské školy v Litomyšli. Po skončení výstavy se do kostela vrátí,“ řekla spoluautorka výstavy Marie Gronychová.