„Naším cílem je, aby se v obcích daly dohromady skupiny lidí, které jsou schopny účinně pomáhat při mimořádných situacích, jako jsou například povodně a jiné živelné události. Nejedná se jen o členy sdružení dobrovolných hasičů, ale i další občany, které učíme mimo jiné poskytovat psychosociální a humanitární pomoc,“ vysvětlil vedoucí oddělení bezpečnostní rady města Šumperka Jiří Skrbek.

Dobrovolníci si například otestovali své znalosti z první pomoci, učili se zasahovat při simulované dopravní nehodě a komunikovali také prostřednictvím občanských radiostanic CB.

„Podobné akce pořádáme také pro školy, nyní se více zaměřujeme na obce. Do budoucna plánujeme uspořádání soutěže mezi družstvy jednotlivých obcí, rádi bychom totiž dobrovolníky nějakým způsobem motivovali,“ dodal Skrbek.

Šumperská radnice klade na úsek civilní ochrany velký důraz, ve skladech jsou nyní stany, lůžka, elektrocentrály i čluny. Snahu o materiální vybavení pro rychlou humanitární pomoc město začalo vyvíjet od doby, kdy v roce 1997 Šumpersko zasáhly ničivé povodně.

„Například občanské radiostanice, které se snažíme mezi veřejností i obcemi propagovat, jsou velmi kvalitním komunikačním prostředkem ve chvíli, kdy jsou mimo provoz veškeré mobilní sítě,“ vysvětlil Skrbek.