Vedení radnice před nedávnem jednalo s představiteli japonské společnosti JFE Engineering, která je majitelem patentu, i se zástupci firmy Vítkovice Power Engineering, jež má být dodavatelem zařízení na ekologické využití odpadu, jak se spalovna správně nazývá.

Obáváme se, že referendum nebude, říkají odpůrci záměruKritici záměru se obávají, že se nakonec nebude konat referendum, které má o stavbě spalovny rozhodnout. Skupina místních lidí, jimž se záměr nelíbí, se chystá založit občanské sdružení.
„Pokud už se jedná s investorem, tak máme samozřejmě obavu, že referendum nebude. Připravujeme založení občanského sdružení a facebookového profilu. Když vedení radnice zrušilo diskusní fórum na webových stránkách města, tak tady budou moci lidé o celé věci diskutovat. Navíc Facebook není zcela anonymní," řekl Jan Kolář, který patří k odpůrcům spalovny.
O konání referenda jako podmínce pro případnou stavbu spalovny rozhodli mohelničtí zastupitelé v polovině roku 2012 právě na návrh nynější starostky města Jany Zwyrtek Hamplové, která byla tehdy v opozici.
Důvodem byla obava, že by ve městě vyrostla obří spalovna pro celý Olomoucký kraj s kapacitou přesahující dvě stě tisíc tun odpadu. Nyní plánovaná spalovna má být maximálně poloviční.
Že by se referendum nakonec nekonalo, starostka odmítla.
„Vždy jsem tvrdila, že usnesení zastupitelstva a rady města jsou pro mě závazná," řekla.

Co z jednání vyplynulo a jaký bude další postup, chce ale zastupitelům oznámit nejdříve za dva týdny poté, co vše projedná rada města.

„Zastupitelé nyní opravdu nemají všechny informace. Dělám to ale zcela vědomě, protože každé mé slovo bylo ze strany kritiků zneužito. Ve vedení města jsme museli některé věci prodiskutovat a výstupy půjdou do jednání rady města za dva týdny. Teprve pak bude v celé věci jasno, a pro někoho to bude možná i překvapení," sdělila na pondělním jednání zastupitelstva bez bližších podrobností starostka města Jana Zwyrtek Hamplová.

Mohelničtí zastupitelé se problematikou spalovny zabývali poté, co se na město obrátila firma TCN Energie, která má být investorem akce, se žádostí o spolupráci a poskytnutí informací potřebných pro vypracování studie proveditelnosti.

Firma TCN Energie sídlí v Poděbradech – Kluku a má základní kapitál jen dvě stě tisíc korun. Jejím jediným majitelem je podnikatel v energetice Zdeněk Čadek.

„Firma TCN zásadně nezveřejňuje účetní uzávěrky, i když to nařizuje zákon, nemá vlastní webové stránky ani telefonní číslo. Považuji za velké riziko jednat s takovým investorem," varoval opoziční zastupitel Milan Kalous.

Na výstavbě by se ale muselo podílet více společností. Skutečným provozovatelem by pak byla zřejmě některá z velkých energetických společností.

„Vedení města nám ale provozovatele stále tají. Jedině on nám přitom může říct, jestli bude ve městě opravdu levnější teplo, jak zněl jeden ze slibů," kritizoval zastupitel Pavel Kuba.

Podle místostarosty Aleše Mikety město nespolupracuje jen s TCN Energie, ale jde o celé konsorcium firem, v němž je také bankovní skupina Erste, Vítkovice Power Engineering a JFE Engineering.

„Pokud jim neposkytneme podklady, nezískáme odpovědi třeba na to, zda jsou v regionu dostatečné kapacity pro odběr tepla. Teprve poté se můžeme rozhodnout, zda takové zařízení vůbec chceme, o jakém výkonu a kapacitě," řekl místostarosta.

Právě fakt, že ve městě není dost odběratelů, kteří by vyrobené teplo zužitkovali, dlouhodobě kritizuje bývalý místostarosta Antonín Navrátil.

Varoval i před tím, aby studii proveditelnosti, jež má dát odpovědi na zásadní otázky, zda se vůbec takové zařízení městu vyplatí, jaký z něj bude mít efekt a co naopak přinese za komplikace, dělala přímo firma, která je zainteresovaná na výsledku.

„Výstupy, jako je vliv na dopravu, životní prostředí, kapacita nebo velikost, by neměl zpracovávat investor, ale nezávislá firma nebo instituce," sdělil Antonín Navrátil.

„Nejprve ale musíme získat prvotní informace. Teprve poté s nimi můžeme dál pracovat a dát je k posouzení externí firmě nebo třeba vědeckým kapacitám z univerzit," míní starostka města.

Návrh na to, aby město spolupracovalo se společností TCN Energie a poskytlo jí všechny potřebné podklady a technicko-provozní informace, nakonec u zastupitelů podporu nenašel. Pro zvedlo ruku jen sedm z nich. Jaký bude další postup, tak zůstává otázkou.