Hanušovice popisuje nová kniha
Hanušovice – Historii a současnost Hanušovic popisuje nová kniha. Publikaci vydalo město a její křest se uskutečnil 12. září v hanušovickém kulturním domě.

Na tvorbě třísetstránkové publikace o čtrnácti kapitolách se podílelo osm autorů, mezi nimi historici Drahomír Polách a Zdeněk Doubravský, geolog Zdeněk Gába či muzeolog Miloš Melzer.

Dvě úvodní kapitoly jsou zaměřeny na přírodní a geologické poměry Hanušovic. Nejpodstatnější část knihy se zaobírá historií města. V sekci popisující současnost věnovali autoři pozornost povodni v roce 1997, kulturnímu dění, zájmovým organizacím i letošní návštěvě prezidenta.

Samostatné kapitoly jsou věnovány historii hanušovického školství, místním památkám a pamětihodnostem, duchovní správě Hanušovic, zdejším průmyslovým podnikům, pivovaru a osadám, které pod město spadají. Knihu obohacuje řada ilustrací, fotografií, map, portrétů a faksimilií.

Publikaci lze za 320 korun zakoupit v pokladně městského úřadu v Hanušovicích nebo v místním informačním centru.

Současná kniha není první, která se Hanušovicím věnuje. Před pěti lety vyšla publikace Hanušovice v proměnách času, která město a jeho okolí zachycuje na pohlednicích a fotografiích.

Do Skleného jezdí řidiči po nové vozovce
Malá Morava – Obyvatelé a návštěvníci osady Sklené u Malé Moravy využívají opravenou silnici. Před několika týdny nechala povrch stávající komunikace obnovit Správa silnici Olomouckého kraje. Zakázku získala bruntálská firma Kareta, která nabídla vítěznou cenu 5,9 milionu korun.

Javornická základka přišla o svého ředitele
Javorník – Smutná událost zasáhla základní školu v Javorníku. 6. října prohrál ve věku padesáti let boj se zákeřnou nemocí její ředitel Roman Mrosek. Dobře jej znali též obyvatelé Jeseníku. Sedm let vedl zdejší základní školu a byl i jesenickým zastupitelem.

Roman Mrosek nastoupil na místo ředitele javornické základky na začátku letošního roku. „Strávili jsme spolu vlastně jen jedno školní pololetí, setkání se zaměstnanci v letošním školním roce mu znemožnila vážná nemoc. V našich vzpomínkách zůstane jako energický člověk, který se zhostil své funkce se ctí, který přišel do javornické školy se svou vizí a mnoha plány a nápady, z nichž pouze některé stačil zrealizovat," uvedla v rozloučení na webu javornické školy vyučující Markéta Lyková.

Vedením javornické základní školy byl pověřen zástupce ředitele Marek Bury. Na uprázdněné místo vypíše město výběrové řízení.

Poslední rozloučení s Romanem Mroskem se uskutečnilo v úterý 13. října v Opavě, kde bude též pohřben.

V Lipové opravili školku a rozšiřují zbrojnici
Lipová-lázně – Hned několik stavebních akcí běží v letošním roce v Lipové-lázních. Obec se zaměřila na zázemí pro děti, hasiče i na lidi, kteří chodí do místního sběrného dvora.

Lipová nedávno dokončila zateplení mateřské školky u obecního úřadu. Dělníci zde měnili okna, zateplovali stěny a upravovali též interiér budovy. Nyní se stavební ruch přesunul do hasičské zhrojnice. Stavbaři zde rekonstruují garáže, opravují střechu a objekt dostavují.

„Chceme rozšířit a zvětšit stávající stání pro hasičská auta. Do budoucna bychom rádi pořídili novou stříkačku a ta by se do nynějších prostor nevlezla," objasnil starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík.

Třetí stavební akcí je vybudování příjezdové cesty ke sběrnému dvoru. „Když zapršelo, tvořily se na cestě ke sběrnému dvoru kaluže. Lidem, kteří tam vozili odpad, to činilo komplikace," řekl starosta Žmolík. Devítisettisícovou zakázku realizovala bruntálská firma Kareta.

V Černé Vodě vyloví rybník
Černá Voda – Svědky výlovu ryb budou lidé, kteří v sobotu 24. října od 9 do 15 hodin dorazí na hráz velkého rybníka v Černé Vodě na Jesenicku. Součástí akce bude vystoupení trubačů, dětská tombola a lesní stezka. Příchozí si budou moci koupit čerstvou rybu přímo na hrázi.

Na Jesenicku přibyly cvičicí stroje
Jesenicko – Bezmála padesátka venkovních cvičicích strojů přibývá v těchto týdnech na Jesenicku. Lidé si budou moci protáhnout tělo a zaposilovat na čerstvém vzduchu v celkem jedenácti zónách v Jeseníku, Bělé pod Pradědem, Lipové-lázních a Ostružné.

V Jeseníku se cvičicí stroje nachází ve Smetanových Sadech, u lávky ke koupališti u řeky Staříče a u téže řeky v parčíku ve Vodní ulici. V Bělé lidé sportovní zónu najdou v Adolfovicích nedaleko školy na protějším břehu řeky Bělé a v Domašově u silnice směrem na Videlské sedlo. V České Vsi se stroje nacházejí za řekou naproti čistírně odpadních vod.

Lipová-lázně na svém území umístila tři sportovní zóny: v parku Johanna Schrotha, u sídliště okály a na hřišti u obytných domů nedaleko základní školy. V Ostružné se nacházejí za kostelem u silnice na Petříkov a na Ramzovském sedle.

Vybudování sportovních zón je součástí projektu Aktivní Jesenicko, který je jedním z náhradních projektů za neuskutečněný záměr výstavby aquaparku. Dvoumilionovou zakázku získal Pavel Adamec z Týna nad Bečvou.