„Jednalo se zejména o oblast v okolí VI. základní školy, Bratrušovského koupaliště, ulice Jiřího z Poděbrad směrem k obchodnímu centru ve Vítězné ulici. Na polích v blízkosti uvedených lokalit zemědělská firma prováděla hnojení. Vliv na situaci měly i meteorologické podmínky, jako rychlost a směr větru i tlak. Dále souběžně probíhaly činnosti v bioplynové stanici v Temenici podle provozního řádu," sdělila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Celkem na polích v bezprostřední blízkosti města skončilo zhruba 350 tun hnojiva, nejednalo se o jedovaté látky. Mimo jiné zemědělci na ošetření půdy použili cukrovarnické řízky. Ty byly vyváženy na pole, kde se rozmetaly a zapravovaly, na několik dní v půlce března se tak staly vydatným zdrojem zápachu. „Podle sdělení zástupce firmy se cukrovarnickými řízky běžně hnojí, v okolí Šumperka byly však použity výjimečně. Hnojení polí probíhá dvakrát ročně a to na jaře a podzim," dodala Olga Hajduková.

Při dalším ošetření polí se již zřejmě cukrovarnické řízky zřejmě používat nebudou. Zemědělská firma navíc bude o plánovaných pracích informovat odbor životního prostředí šumperské radnice a ten avízo vyvěsí na webové stránky města.