V domově pro seniory se k pondělí 26. října nákaza potvrdila o téměř dvaceti procent klientů, jeden se léčí v nemocnici. Většina má mírné příznaky nebo průběh nemoci zcela bezpříznakový. Zůstávají izolováni na pokojích, pracovníci, kteří o ně pečují, používají speciální ochranné pomůcky.

Obdobná je situace panuje mezi zaměstnanci. K pondělku se nákaza potvrdila u jedenácti z nich. Především jde o pracovníky přímé péče, ale i další profese. Nakažení zaměstnanci mají příznaky, průběh onemocnění je u nich většinou mírný. Jak se nákaza do domova dostala, se zjistit nepodařilo.

„Pracovníci s pozitivním testem na koronavirus zůstávají v domácím léčení a karanténě, do práce nedocházejí. Péče je prozatím zajištěna zdravými stávajícími zaměstnanci. Personální situace je však kritická,“ konstatoval ředitel Centra sociálních služeb Jan Rotter.

Personální situaci centrum řeší z vlastních rezerv, oslovuje aktuální žadatele o práci, v rámci nařízené pracovní povinnosti požádalo o pomoc studentů.

O pomoc prosí i veřejnost, například lidi, kteří aktuálně nemohou vykonávat svou práci.

„V domově mohou lidé pomoci zejména s poskytováním přímé péče. To je při podávání stravy, hygieně, polohování, oblékání, převlékání lůžek, dezinfekci prostorů. Dále v úklidu nebo v prádelně. V pečovatelské službě můžou pomoci seniorům v jejich domácím prostředí zajištěním stravy, péčí o klienta a jeho domácnost,“ popsalo vedení domova.

Charita: Potřebuje výsledky testů ihned

Koronavirová situace dopadá na řadu poskytovatelů sociální péče v Olomouckém kraji. Například Charity v olomoucké arcidiecézi se stále více potýkají s nemocností svých pracovníků či jejich karanténami. Zbývající pracovníci jsou permanentně přetíženi, často dělají práci i za dva lidi.

Nejsložitější situace je v některých domovech pro seniory, Charita má značné potíže i se zajišťováním domácí hospicové péče. Situaci se ale zatím daří držet pod kontrolou.

„Vývoj v poslední době jsme vyhodnotili jako nanejvýš rizikový a ohrožující. Rozhodli jsme se investovat jeden a půl milionu korun do technologie na spolehlivé testování vlastních pracovníků, případně i klientů. Musíme udržet naše týmy za každou cenu a nemůžeme spoléhat na přetížené kapacity odběrových míst a hygienických stanic. Potřebujeme výsledky ihned a v řádu minut, ne se zpožděním i několik dnů,“ řekl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Charita proto zakoupila patnáct přístrojů Ichroma II a čtyři tisíce testů. Může tak rychle a podle potřeby otestovat pracovníky. Pomáhá to zachovat akceschopnost jednotlivých týmů, ale i chránit rodiny pracovníků a klientů.

„Zkušenosti z prvních míst ukazují, že to má velký význam“ dodal ředitel Keprt.

Charity si navíc už na jaře doplnily specializované přístroje pro pacienty s chorobami plic: koncentrátory kyslíku, odsávačky a zařízení na měření kyslíku v krvi. Tyto technologie výrazně zlepšují kvalitu života pacientů a mohou snížit potřebu hospitalizace i úmrtnost.