VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Čtveřici středních škol v regionu čeká slučování

Šumperk, Jesenicko – Střední školství na Šumpersku a Jesenicku prochází největší změnou v posledním čtvrtstoletí. Celkem čtyři školy čeká 1. září sloučení do dvou vzdělávacích institucí.

26.8.2014 7
SDÍLEJ:

Budoucí ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb Irena Jonová.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

V Šumperku se škola železniční a stavební zvaná lidově Zámeček sloučí se střední školou a učilištěm v ulici Generála Krátkého. Prvního září tak žáci obou institucí nastoupí na Střední školu železniční, technickou a služeb.

Na Jesenicku se učiliště v Horních Heřmanicích spojí s potravinářskou školu v Jeseníku do Střední školy gastronomie a farmářství.

O slučování rozhodli krajští zastupitelé v polovině června. Hejtmanství chce tímto krokem čelit poklesu počtu žáků, snížení zájmu o některé obory a lépe využít svůj majetek.

„Cílem je vytvořit ekonomicky silné a efektivní celky, které svou vzdělávací nabídkou dokáží reagovat jak na požadavky jak žáků a rodičů, tak trhu práce," sdělila Kamila Navrátilová, mluvčí Olomouckého kraje. Ten je zřizovatelem všech dotčených škol.

Dosavadním žákům obou šumperských škol sloučení bezprostřední změny nepřinese. Jejich stěhování do jiných prostor se nechystá. „Žáci ve vyšších ročnících zůstanou tam, kde jsou. Chceme, aby slučování proběhlo co nejméně násilně," řekla budoucí ředitelka sloučené školy Irena Jonová.

Poněkud jiná situace je u nastupujících ročníků některých učebních oborů. V jedné třídě se bude učit první ročník oborů truhlář a tesař, stejná situace bude u strojních mechaniků a klempířů. Společně se budou vyučovat všeobecně vzdělávací předměty.

Po spojení obou škol vznikne instituce, která bude jako jediná v Šumperku zabezpečovat učňovské školství. Skončí tak situace, kdy se dvě školy s podobným zaměřením přetahovaly o žáky.

„Budeme mít i více finančních prostředků, můžeme tak uskutečnit akce většího charakterů. Pokud budeme chtít, budeme moci i rozšířit nabídku oborů," doplnila Irena Jonová, která je dosavadní ředitelkou školy na ulici Generála Krátkého. Ředitel Zámečku Luboš Mátych ve funkci končí, odchází do důchodu.

Sloučení středních škol na Jesenicku umožní zachovat vzdělávání v Horních Heřmanicích. Tamní škola se sto padesáti žáky patří mezi nejmenší veřejné střední školy v Olomouckém kraji. Jako samostatná instituce by se potýkala s existenčními problémy.

„Potenciál v Heřmanicích je velký, pro zemědělskou výrobu je to ideální. Zemědělské podniky jsou s touto školou ochotny dále spolupracovat," řekla stávající ředitelka střední potravinářské školy a zároveň budoucí ředitelka spojené školy Silvie Pernicová. Dosavadní ředitel heřmanického učiliště Karel Čepička bude na svém pracovišti zaměstnán jako učitel.

Současné slučování středních škol není v novodobé historii v regionu první. V roce 2005 se v Šumperku sloučila železniční a stavební škola se školou památkové péče.

O rok později vznikla v Zábřehu Střední škola sociální péče a služeb, která zahrnula dosavadní školu sociální péče a blízké učiliště zaměřené na zemědělství a gastronomii.

Zatím poslední změnou na poli středního školství bylo v roce 2012 sloučení zemědělského učiliště v Lošticích a technické školy v Mohelnici.

Ředitelka sloučené školy: V mladých chceme vzbudit zájem o řemeslo

Od prvního září bude v Šumperku fungovat nová vzdělávací instituce. Střední škola železniční, technická a služeb vznikne spojením železniční a stavební školy lidově zvané Zámeček a střední školy a učiliště v ulici Generála Krátkého.
Dosavadní ředitelkou školy v ulici Generála Krátkého je Irena Jonová. Od září bude vést spojený subjekt. Deník se jí ptal na důsledky spojení obou škol a budoucí rozvoj sloučené instituce.

Klikněte na obrázek, zvětší se

grafika.Na základě čeho sloučení škol vyplynulo?
Na základě auditu, který si kraj zadal pro všechny své příspěvkové organizace. Auditora jsme tu měli osobně. Prošel si celou budovu, jednotlivé třídy, podíval se i na pracoviště v Rapotíně. Neřešil celou věc jen papírově, viděl reálnou situaci.

Hlavním důvodem sloučení obou šumperských škol je pokles žáků?
Ano. Naše škola (na ulici Generála Krátkého, pozn. red.) naplní všechny obory, které má. Škola na Bulharské (takzvaný Zámeček, pozn. red.) ale má v rejstříku množství oborů, které ani neotevírá. Nepodařilo se například naplnit třídu tesařů nebo klempířů. Přitom pořád čtete inzeráty, že někdo přijme klempíře.
Důvod malého zájmu je asi celospolečenský nezájem o řemeslo. Doufám, že se novému ministru školství podaří změnit mínění veřejnosti ve prospěch učňovského školství. Že nebude ostudou, když se dítě vyučí. Ostudou bude, když zůstane nezaměstnané.

O to právě jde. Když se podívám na strukturu nezaměstnaných, druhou největší skupinu tvoří po osobách se základním vzděláním lidé s výučním listem.
Se zaměstnáváním absolventů máme problém u prodavaček. Uvažujeme alespoň o částečném nahrazení tohoto oboru oborem operátor skladování. Jedná se o specialistu v oblasti logistiky, skladníka. Kolega teď pracuje na tom, abychom mohli požádat o zařazení tohoto oboru do nabídky. Už si zjišťoval, že by takové absolventy zaměstnali například v šumperském Nugetu, i Kaufland má velké sklady. Skladníci by došli lepšího uplatnění než prodavačky.
U nás obráběči kovů, strojní mechanici práci mají. Problém je ale i v tom, že velké podniky často nechtějí vyučence, ale hledají pracovníky v rámci agentur. Přijmou na konkrétní zakázku nevyučeného člověka a za pár měsíců ho propustí. Když přijmou vyučeného absolventa, musí mu dát určitý plat, znamená to pro ně vyšší náklady. Tato praxe by se měla změnit, to je ale úloha státu.

Nastanou po sloučení škol změny v personální oblasti?
Podle důvodové zprávy kraje ke sloučení škol by mělo dojít k úspoře mzdových prostředků. Některé funkce, především v ekonomickém úseku, byly dvojí. V rámci reorganizace železniční škola dosud propustila tři zaměstnance. Zatím to bylo z administrativy, z ekonomického úseku. Plus pan ředitel Mátych šel do důchodu.

Změny v učitelském sboru se nechystají?
Rozvrh si dělá Zámeček sám. Oficiálně dojde ke sloučení od prvního září. Jestli tam mají nadbytečného učitele, se ukáže po tomto datu. Pravděpodobně tam nějaká nadbytečnost existuje. Přijali jsme dva tamní učitele na doplnění úvazku na naši školu. Pro každého se jedná o tři hodiny. Vyšli jsme v tomto vstříc, proč bychom hledali člověka zvenčí, když od září budeme jedna škola. Pro zaměstnance naší školy se nic nemění.

Budete jako sloučená škola některé objekty opouštět?
Rádi bychom minimalizovali množství pronajatých prostor a odloučených pracovišť, které měla škola na Bulharské. Bude to ale nějakou dobu trvat. Škola na Bulharské má pro tesaře pronajatou dílnu v Agritecu. My máme pro odborný výcvik truhlářů a nábytkářů nové moderní středisko v Rapotíně. V budoucnu bychom tam chtěli umístit i tesaře.
Mistři nám vysvětlili, že vzhledem k tomu, že tesaři pracují s většími kusy materiálu, není možné prostory v Agritecu opustit hned. Do Rapotína bychom se nevešli. V Rapotíně chceme odkoupit a modernizovat sousední halu, která byla součástí původní pily. V ní by mohli tesaři opracovávat větší kusy. Doufáme, že odkup haly a její modernizace proběhne rychle a že bychom tam nejpozději příští rok mohli celý obor umístit.

Bude sloučená škola fungovat v některých externích prostorách?
Škola na Bulharské má v pronájmu dílny v Parsu. Zjistili jsme, že provázanost železničářského oboru s Parsem je tak úzká, že není možné tento podnik opustit. Je ale možné s ním budovat nové vztahy, možná trochu rovnoprávnější. Dobrých kontaktů s Parsem chceme využít.

Jakým způsobem?
Na Bulharské existuje čtyřletý obor mechanik strojů a zařízení. Specializuje se na železnici a není o něj zájem. Domluvili jsme se s personální ředitelkou Parsu, že během podzimu uděláme velkou náborovou akci na základních školách. Vysvětlili bychom v ní důležitost železniční dopravy pro region a pokusili se vzbudit v dětech nadšení. Každé malé dítě je nadšeno z vláčků. Kde se to potom ztratí? V každém klukovi zbytek lásky k železnici musí být.

Podobnou náborovou akci jste už podnikli, před časem jsem si všiml plakátů se sloganem Získej nezávislost.
Tato kampaň se uskutečnila od května do června. Její odezva byla především mezi dospělými z řad široké veřejnosti, ne tolik mezi rodiči nebo dětmi. Cílová skupina rodičů a dětí asi potřebuje více času. V této kampani bychom chtěli pokračovat.

Jaká je budoucnost školy na Zámečku?
V současné době je kapacita naší školy (v ulici Generála Krátkého, pozn. red.) naplněna, o dalších přesunech oborů neuvažujeme. Spíše se jedná o slučování dílen. To může nastat, stroje jsou nákladná zařízení a měly by být využívané. Stejně tak chceme hledat nové příležitosti pro praxe žáků, abychom je umístili do zajímavého a reálného pracovního prostředí. Kontaktujeme se za tímto účelem s podnikateli z regionu.

Plánujete v brzké době zavedení nějakých novinek?
Od září plánujeme na naší škole otevřít poradenské pracoviště pro problémové žáky. Měl by jej tvořit školní psycholog, výchovná poradkyně, preventista patologických jevů a všichni třídní učitelé. Mělo by dětem házet záchrannou síť. Úkolem psychologa bude hned v začátcích vyhledávat problémové žáky a snažit se jim pomoct, aby problémy nemusela řešit až policie nebo kurátor.
Často k nám přicházejí děti z nevyhovujícího sociokulturního prostředí, které ve skutečnosti od školy očekávají pomoc. Škola by se v jejich životě mohla stát záchytným bodem. S tím souvisí i můj další úkol.

Jaký?
Když se podíváte ven z okna, máme tu velký volný prostor. Nechala jsem vypracovat ideovou studii hřiště pro sporty a aktivity, které v současnosti žáky lákají. Mělo by zde být hřiště na badminton, volejbal, fotbal, prostory pro relaxaci nebo přírodní posilovna. Udělali jsme anketu a toto kluci u nás vyžadují. Během dopoledne by bylo hřiště určeno pro naše žáky, odpoledne pro veřejnost. Bude určené skupině mladých dospělých, která bývá problémová. Chceme jim dát smysluplné vyžití. Budeme jedinou učňovskou školou široko daleko, náš úkol je výchovně-vzdělávací. A slovo výchovně stojí na prvním místě.

Autor: Petr Krňávek

26.8.2014 VSTUP DO DISKUSE 7
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

ilustrační foto

Vzhůru na lampionové průvody, strašidla či koncert kapely Dymytry

Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

Šumperk přišel o Smrže, navíc skončila jeho domácí série neporazitelnosti

Domácí série neporazitelnosti šumperských fotbalistů se zastavila na čísle třináct. V nedělním utkání divize byl nad jejich síly suverénní Tišnov, který si na severu Moravy připsal již jedenáctou výhru v řadě.

Nepropásněte! Výsledky voleb ve vaší obci, názory, podrobnosti

Emocemi a překvapeními nabitý volební víkend přinesl spoustu zajímavých změn, výsledků a reakcí. Tištěný pondělní Deník jich bude plný.  

Toto jsou vaši noví poslanci z Olomouckého kraje

Podívejte se, kteří poslanci budou po volbách v parlamentu zastupovat Olomoucký kraj.

Nově narozená miminka na Šumpersku a Jesenicku, 42. týden 2017

HLASUJTE V ANKETĚ / Díky vstřícnosti porodnice v Šumperku a Jeseníku vám přinášíme fotografie nejmladších obyvatel našeho regionu, tedy miminka, která se u nás narodila v uplynulých dnech.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT