Obě církevní památky patří k nejstarším pilířovým stavbám tohoto typu, které se na Jesenicku dochovaly.

„Vzhledem k historické hodnotě obou památek jsme konzultovali renovaci s Národním památkovým ústavem a restaurátory. Boží muka jsou opět v barokním provedení včetně původní barevnosti," poznamenal Jakub Matuška z Lesů České republiky, které práce nechaly provést.

Kříž s vyobrazením Panny Marie Bolestné z roku 1806 je dokladem zručnosti místních kameníků. Obě opravené památky požehnal na konci srpna duchovní Jozef Florek z Bílé Vody.

V rámci projektu za bezmála sedm set tisíc korun nechal státní podnik na vyhlídkovém místě vybudovat nový dřevěný přístřešek se sedlovou střechou, dva malé kamenné sedáky a stojany na kola. Ty ocení zejména cyklisté. Místem vede jeden z okruhů Rychlebských stezek, který v roce 2014 vybudovaly právě Lesy České republiky.