Dostat se nyní z Postřelmova do Zábřehu na kole je velký problém. Přitom tudy jezdí nejen lidé ze sousední obce, ale i spousta pracujících, kteří dojíždějí do zaměstnání v Šumperku.

Divoká křižovatka

Nebezpečná je zejména křižovatka staré silnice s obchvatem Postřelmova.

„Je to tam o život, protože musíte přejet z jednoho pruhu do druhého, a to hned dvakrát, když najíždíte, i když sjíždíte. Člověk se najedou ocitne uprostřed, auta jedou zprava i zleva. Je to o strach," řekl cyklista Petr Mácha, který dojíždí na kole ze Zábřehu do práce v Šumperku už spoustu let.

Raději proto jezdí ze Sudkova směrem na Lesnici a pak po hrázi do Zábřehu. To ovšem představuje několikakilome­trovou zajížďku.

Kudy povede?

Jedna z plánovaných tras počítá s vedením cyklostezky po bývalé silnici mezi poli. Začínat má ve Strejcově ulici za sídlištěm Severovýchod, kde dodnes zůstala polní cesta s alejí až k severnímu obchvatu města. Odtud bude stezka pokračovat směrem k obchvatu Postřelmova, který překoná podjezdem u potoka Rakovec, a dále ke kapličce. Pak by se napojila na stávající polní cesty k Postřelmovu.

„Vybudování této komunikace pro cyklisty, kterou by lemovala alej stromů, by přitom plnilo i krajinotvorný účel. Navíc by se Zábřeh napojil na víceúčelové cesty kolem Postřelmova," popsal výhody této trasy starosta Zábřehu František John.

Kvůli stanovisku policie i nutnosti umožnit vjezd na pole zemědělcům s technikou by se jednalo o víceúčelovou cestu, sloužila by ale hlavně cyklistům.

Postřelmov je na tuto variantu připravený.

„Na našem katastru bychom využili stávajících asfaltových polních cest, které tudy vedou. Zbývalo by dodělat jen kousek ke kapličce, kde už máme pozemek vykoupený," řekl před časem starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr.

Zábřeh zároveň zvažuje i druhou variantu trasy, a sice mezi silnicí a železniční tratí.

„Tato varianta ale v projektové přípravě narazila na ochranná pásma komunikace a dráhy či kolizi s mostním pilířem budoucího vedení rychlostní silnice R44," vysvětlila mluvčí zábřežské radnice Barbora Šmoldasová.

Další stezka? Do Lupěného

Radnice v Zábřehu zároveň chystá stavbu další komunikace pro cyklisty. Povede od červeného kostela v parku u kasáren k bývalým vojenským skladům a pak mezi řekou Moravskou Sázavou a železniční tratí až do Lupěného.

Tam naváže na už hotovou cyklostezku, jež vede po bývalém drážním tělese do Hněvkova. Její součástí je i železniční skanzen a kromě cyklistů ji s oblibou využívají také in-linisté.