Krajský úřad územní řízení uzavřel s kladným výsledkem po tříměsíční proceduře. Případní odpůrci mají na odvolání patnáctidenní lhůtu.

„Jakmile územní rozhodnutí na 18,2 kilometru dlouhou trasu nabude právní moci, jsme připraveni zahájit majetkoprávní přípravu, neboť jsme v předstihu nechali zpracovat dokumentaci pro stavební povolení. Stavba má být realizována formou PPP,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Takzvané PPP (z anglického Public Private Partnership) je systém, kdy soukromý investor zajistí a zaplatí výstavbu dálnice, kterou následně bude po předem stanovenou dobu spravovat a za to od státu dostane zaplaceno. Pro stát je tento způsob výhodný, když nemá dost vlastních prostředků na výstavbu.

ŘSD ČR - Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice

| Video: Youtube

Dálnice má vést severně od nynější silnice první třídy I/35. Dotčený úsek bude začínat u Dětřichova u Moravské Třebové. Dálnice záhy vstoupí do 1,3 kilometru dlouhého tunelu Maletín, který vyústí na hranici Olomouckého a Pardubického kraje. Z

a ním bude následovat stošedesátimetrový most přes potok Mírovka. Dálnice pak povede severně od Maletína.

Mezi Javořím a Krchleby vznikne mimoúrovňová křižovatka. Poté bude dálnice klesat k Mohelnici. Mezi Mohelnicí a Křemačovem vznikne velká mimoúrovňová křižovatka, kde se na D35 napojí současná silnice první třídy a také budoucí čtyřproudá komunikace od Šumperka. Zhruba v úrovni benzinových stanic se dálnice napojí na současnou trasu D35.

Součástí stavby bude ještě jedna mimoúrovňová křižovatka jižně od města.

Podle aktuálního infoletáku se počítá se zahájením stavby v roce 2025 a uvedením do provozu o čtyři roky později. Předpokládaná cena stavby bez DPH je 14,4 miliard korun.